ZTRÁTY A NÁLEZY

Nahlášení ztráty

Vyplňte kontaktní formulář a pokud je to možné, nebo nezbytně nutné k identifikaci zapomenuté věci přilože fotografii. 

Zapomněli jste něco v některém z našich autobusů? Chystáte se vyzvednou zapomenutou věc?

Postup při vydání nálezu vlastníkovi:

  • před převzetím věci je vlastník povinen hodnověrně prokázat, že je vlastníkem nalezené věci. Za postačující je považováno čestné prohlášení - s uvedením popisu ztracené věci, upřesněním doby ztráty, či svědectví druhé osoby. Současně musí předložit průkaz totožnosti.
  • v případě, že společnosti UNITED BUSES s.r.o. vzniknou v souvislosti s úschovou a zajištěním předání nálezu náklady, je vlastník povinen tyto uhradit před předáním věci
  • vlastník či oprávněný držitel je povinen před vydáním nalezené věci uhradit společnosti UNITED BUSES s.r.o. nálezné, které činí 10% tržní ceny nálezu. Půjde-li o věc hodnoty nepatrné, avšak zvláštního významu pro vlastníka (památeční věc, oblíbená věc...) je povinen uhradit nálezné dle slušného uvážení
  • o vydání nálezu bude pořízen zápis s uvedením totožnosti vlastníka, popisem vydané věci, výší uhrazeného nálezného, výší uhrazených vícenákladů, datem předání věci a podpisem vlastníka.

Nálezy, které společnost UNITED BUSES s.r.o. nebude uschovávat či přebírat do úschovy:

  • věci rychle podléhající zkáze jako potraviny, krmivo
  • věci silně znečistěné, zapáchající, vlhké či plesnivé
  • věci viditelně poškozené nebo rozbité, nefunkční elektroniku
  • věci zřejmě bezcenné a zároveň bez hodnoty pro vlastníka
  • zbraně, munici, výbušniny, doklady ke zbraním apod. - tyto se neprodleně předávají příslušníkům policie nebo obci v místě nálezu
  • osobní doklady a finanční hotovosti - tyto se po 3 dnech, kdy se nepodaří vlastníka kontaktovat a tento si nalezenou věc nevyzvedne, předávají obci na jejímž území byly nalezeny, finannčí hotovost nad 10000,- Kč se předává této obci neprodleně

Nalezeno v autobusech


Rychlé odkazy