Mimořádnosti a uzavírky na trasách linek UNITED BUSES

z mimořádných technických důvodů na straně jedné vzniklé logistikou náhradních dílů, nezbytnou pro údržbu našich vozidel, na straně druhé nedostatek řidičů způsobený stavebními pracemi a uzávěrkami na silnicích I/35 a I/43 kde dochází v uplynulém týdnu k výraznému zpoždění a tím "vyčerpávání" personálu vlivem povinnosti dodržet denní doby odpočinků...

z důvodu rekonstrukce a opravy silnice I/35 v okolí Svitav dochází na našich spojích linky 340900 k pravidelnému zpoždění v okolí Svitav v důsledku, podle nás, nešťastně řešených objízdných tras, které většinu dopravy vedou skrze město Svitavy. V důsledku hustoty provozu na objízdných trasách, kudy vede trasa naší linky docházelo opakovaně ke...

z důvodu rekonstrukce a opravy silnice I/20 na průtahu pískem nebude linka 380900 Strakonice - Písek - Tábor - Jihlava - Brno dočasně v termínu od 23.8.2021 do 13. 10. 2021 obsluhovat zastávku Písek, aut. nádr. Náhradní zastávka: Písek, Budějovická. Časy odjezdu spojů se ve směru Brno, ani ve směru Strakonice nemění.

v termínu od 17. května 2021 do 31. července 2021 bude probíhat rekonstrukce inženýrských sítí v Jemnici a oprava mostu v Jemnici, Podolí. V uvedeném termínu nebude obsluhována zastávka Jemnice, Podolí na trase linky 320921.Nejbližší náhradní zastávka Jemnice, aut. nádr.