Smluvní přeprava vodáckým autobusem

Nabízíme individuální dopravu mikrobusy a autobusy pro 8, 17, 49 a 53 osob. Pro menší skupiny, rodiny a jednotlivce nabízíme využití linkových spojů. Máte zájem o přepravu vodáků? Vyplňte formulář s poptávku přepravy a my se s vámi spojíme i když teď ještě nemáme zveřejněný jízdní řád na letošní léto. 

Pošlete nám poptávku

SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘEPRAVY

Objednávka je možná pouze písemně (emailem), nebo prostřednictvím partnerů uvedených níže na této stránce. Doporučujeme využít formulář nezávazné poptávky, čímž si výrazně zjednodušíte práci s vytvořeným následné objednávky.

Objednávka musí obsahovat: datum přepravy, odkud - kam, čas přistavení, počet osob, fakturační údaje, platný telefonní kontakt.

Každá objednávka, kterou přijmeme, je opatřena evidenčním číslem a kopie přijaté objednávky je zaslána zákazníkovi na email. Bez zaslání potvrzení na email objednavatele nelze považovat přepravu za objednanou. Objednávka je přijata poté, co si objednavatel a dodavatel odsouhlasí podmínky objednávky, cenu, způsob úhrady a další nezbytné údaje spojené s objednanou přepravou. Potvrzení o přijetí objednávky je zasláno na email objednavatele.

Cena za objednané přepravní služby je zaslána k odsouhlasení objednavatele a je nedílnou součástí objednávky. Okamžikem potvrzení je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně změnit. Cena je stanovena na základě konkrétního požadavku, nebo vychází z rámcové smlouvy poskytovatele a objednavatele (například s půjčovnami a kempy).

Platba za objednané služby je vyžadována předem, nebo v hotovosti před uskutečněním plnění služby. Ve většině případů požadujeme úhradu 50% zálohy z ceny za objednané služby nejpozději 7 kalendářních dnů před uskutečněním přepravy. V případě, že zálohu objednavatel neuhradí, může být přeprava jednostranně zrušena a poskytovatel má právo jednostranně od objednávky odstoupit. Záloha nemusí být vždy vyžadována a záleží na uvážení poskytovatele služby. V případě stornování přepravy ve lhůtě kratší, než 7 kalendářních dnů před uskutečněním přepravy je uhrazená záloha nevratná.

Změna objednávky objednavatelem je možná pouze po písemném potvrzení poskytovatelem služby a to jen za takových podmínek, které takovou změnu dovolují. Objednavatel bere na vědomí riziko, že v případě změny nemusí poskytovatel takovou změnu akceptovat a provést změnu v souladu s přáním objednavatele, nebo může takovou změnu umožnit za úhradu příplatku (například musíme-li vypravit jiný autobus z jiného depa atp.). Zákazník bere na vědomí, že v případě změny nástupního místa může dojít ke změně ceny za přepravu. Změna nemusí být dopravcem schválena, případně může být změna místa upravena dle možností průjezdních profilů komunikaci (například pokud na dané místo nelze autobusem zajet).

Přistavení autobusu na domluvené místo vyzvednutí proběhne 15 minut před plánovaným odjezdem. Autobus v místě vyčká nejvýše 15 minut po domluveném času vyzvednutí. V případě, kdy z odůvodněných případů nedojde k nastoupení přepravy máme právo autobus odvolat, nebo účtovat objednavateli 500 Kč čekání za každých započatých 15 minut čekání. V případě, že se nám nepodaří s objednavatelem telefonicky spojit ani 30 minut po domluveném času odjezdu autobus odjíždí a a náklady s tím spojené mohou být účtovány na vrub objednavatele. Pokud má přistavené vozidlo v harmonogramu další nasmlouvané přepravy, je možné opožděné objednávky uspokojit po domluvě mezi poskytovatelem a objednavatelem nejdříve po jejich uskutečnění, a nebo vypravením náhradního vozidla (je-li to v možnostech poskytovatele), pokud objednavatel uhradí náklady s tím spojené. V případě, že objednavatel nevyužije a nezahájí čerpání objednané služby, ztrácí tím nrok na náhradní poskytnutí služby, stejně jako nárok na vrácení uhrazené zálohy.