Studenti, senioři, děti i mládeži začněte balit. S United Buses cestujete ve všech našich autobusech se slevou minimálně 50%.

Jak fungují slevy 50%?

Na základě výměru vydaného Vládou ČR mohou děti, mládež, studenti a senioři uplatnit slevu ve výši 50 % z ceny jízdenky. Tato sleva platí ze zákona v železniční i autobusové dopravě na celém území České republiky. Slevu mohou využít děti a mládež do 18 let, studenti do 26 let a senioři od 65 let. 

Sleva 75% pro držitele průkazu ZTP

Sleva platí pouze pro držitele průkazu ZTP vydaného v České republice. Cestující je povinen prokázat nárok na slevu platným průkazem. Při nákupu elektronické jízdenky se musí tímto průkazem prokázat při odbavení. Bez platného průkazu pozbývá zakoupená jízdenka a rezervace platnost. 

Kde si můžete zakoupit zlevněnou jízdenku?

Jízdenku se slevou zakoupíte u řidiče i v obvyklých předprodejích. 

Nezapomeňte, že cena jízdenky může být ještě výhodnější, pokud si zakoupíte elektronickou jízdenku a tu nebudete tisknout. Více informací zde 

Jak prokázat nárok na slevu z jízdného? 

  • Slevu do 15 let - vizuální kontrola
  • Slevu pro mládež ve věku 15 - 18 let - občanským průkazem.
  • Slevu pro skupinu cestujících ve věku 18 - 26 let potvrzeným studentským průkazem, průkazem ISIC, nebo mobilní aplikací ISIC.
  • Sleva pro seniory (65+) - občanským průkazem. 
  • ZTP/ZTP-P - průkazem 

Průkaz kontroluje při nástupu do autobusu řidič. Pokud se cestující neprokáže platným průkazem, nemůže mu dle smluvních přepravních podmínek být cesta umožněna.