Reklamace - vrácení platby

Něco se nepovedlo autobus odjel dříve, nezastavil na zastávce, nebo dokonce nejel? Ať už to bylo cokoliv -Omlouváme se. 

Každá takováto nepříjemnost nás velice mrzí, záleží nám na tom aby naše služby pro vás byly spolehlivé, žel bohu, občas se zkrátka nedaří. V takovém případě je na místě oprávněná reklamace a v řadě případů vrácení platby za uskutečněný nákup. 

Případy, kdy se vrací platba za zakoupenou jízdenku

  • spoj byl odřeknut a z jakýchkoli technických důvodů uvedených dopravcem nevyjel 
  • spoj prokazatelně neobsloužil, nebo nezastavil ve stanici uvedené v jízdním řádu a v souladu s jízdním řádem
  • spoj z technických důvodů nedojel do cíle, ale byl zajištěn náhradní dopravou se zpožděním nad 30 minut
  • spoj z důvodu nesjízdnosti komunikace, nebo třetího vlivu ukončil svou trasu v některé ze stanic a nebude pokračovat dále

Reklamace jízdenky je potřeba provádět u prodejce (tam kde jste ji koupily) 

1. Vrácení jízdenky zakoupené v eshopu UNITED BUSES

Prodejcem jízdenek zakoupených v eshopu www.unitedbuses.cz a www.vodackyautobus.cz je UNITED BUSES s.r.o. Reklamace se podávají přímo prodejci emailem na cb@unitedbuses.cz. Do emailu je nutné přiložit originál PDF doručenou jízdenku k nákupu. Většinu jízdenek u spojů, kde nastala mimořádnost a spoj nejel kompenzujeme automaticky ve chvíli, kdy k mimořádnosti dojde a je zřejmé, že daný spoj nebude obsloužen. Cestující je informován emailem o zrušení spoje, následně je jízdenka zrušena (též je informován emailem) a poté předán pokyn k vrácení platby za nákup jízdenky. Pokud cestující zaplatil celé jízdné kartou, vracíme platbu na kartu, kterou byla jízdenka hrazena. V případě, kdy cestující platí jízdné kombinací kreditů + platby kartou je jízdné vráceno ve formě kreditů na zákaznický účet v eshopu UNITED BUSES. 

2. Vrácení jízdenky zakoupené v eshopu Bileto

Prodejcem jízdenek zakoupených na jizdenky.bileto.com je BTO software technologies s.r.o  S reklamacemi se obracejte na prodejce emailem na podpora@bileto.com. V případě mimořádných technických událostí na trase spoje, výpadku a podobně prodejce kontaktujeme se seznamem jím prodaných jízdenek a informací, aby jízdné cestujícím vrátil zpět. Prodejce vrací platbu zpět na účet spojený s kartou, kterou byla jízdenka hrazena. 

3. Vrácení jízdenky zakoupené v eshopu AMSBUS, IDOS.CZ, CP.SK  

Jízdenky zakoupené u prodejce v eshopech www.amsbus.cz , www.idos.cz a www.cp.sk je nutné reklamovat přímo u prodejce jízdenky ČSAD SVT Praha. V případě zpoždění spoje z výchozí zastávky na jízdence o více jak 30 minut má cestující právo na vrácení jízdenky a odstoupení od smlouvy v plné výši. Nárok podává u prodejce jízdenky. V případě vzniku mimořádné události a odřeknutí spoje jsou cestující informováni emailem na který jim byla jízdenka doručena. Možnosti (postup) reklamace se odvíjí od způsobu nákupu jízdenky, zda byla přes počítač, nebo mobilní aplikaci. Postup je uveden v informačním emailu, kterým Vám byla jízdenka doručena. V případě oznámení o zrušení spoje můžete jízdenku sami pohodlně vrátit bez poplatku. Pokud se o události dozvíte až v čase plánovaného odjezdu, lze jízdenku samozřejmě vrátit i zpět. Cestujícím je k dispozici zákaznická podpora na adrese https://helpdesk.amsbus.cz/