PŘEPRAVA ZAVAZADEL

Přeprava zavazadel je zpoplatněna částkou 20 Kč/ks. Platba u řidiče v hotovosti. 

Zavazadla jsou věci a předměty, která některým ze svých rozměrů přesahující 20 x 30 x 50 cm
nebo tyč o délce více než 150 cm. Zejména pak:

 1. válec o délce více než 150 cm a průměru více než 10 cm a více než 25 kg

 2. deska o rozměrech více než 80 x 100 cm a více než 25 kg

 3. dětský kočárek

 4. lyže s holemi i bez

 5. schrána se živým zvířetem (i bez zvířete) pokud některý z rozměrů přesahuje výše uvedené hodnoty

Zavazadlem je věc nebo předmět, jehož jeden z uvedených rozměrů přesahuje stanovenou mez.
Rozměry a hmotnost stanovuje dopravce měřením, vážením nebo odhadem. Zavazadla a cestovní zavazadla se přepravují pouze v zavazadlovém prostoru autobusu
Druhy zavazadel:
Ruční zavazadlo - drobné předměty nebo snadno přenosné věci, které cestující může držet v ruce,
nebo na klíně, nebo umístit pod sedadlem nebo nad sedadlem, přičemž žádný z výše uvedených rozměrů nesmí být překročen. Bezpečná manipulace a dohled na ruční zavazadlo přísluší cestujícímu. Za ruční zavazadlo se nepovažují tašky, batohy, školní brašny a podobně.

Spoluzavazadlo - věci a předměty, které některým ze svých rozměrů přesahují rozměry ručního
zavazadla a vyžadují umístění ve vozidle v prostoru pro cestující. Manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Jako zavazadlo je možno vzít s sebou do vozidla věci a předměty do rozměrů max.

 1. 40 x 50 x 70 cm

 2. tyč, válec do 200 cm

 3. hmotnost nejméně 2kg a max. 25 kg

 4. dětský kočárek (jen se souhlasem řidiče)

 5. lyže (jen se souhlasem řidiče)

Cestující může s sebou do vozidla vzít nejvýše 1 spoluzavazadlo, přičemž každé spoluzavazadlo je zpoplatněno ceníkem. Cestující může k přepravě s sebou vzít spoluzavazadlo pouze v případě, že to kapacita a konstrukční řešení vozidla umožňují.

Cestovní zavazadlo - věci a předměty, které jsou umístěny ve vozidle v prostoru mimo dohled
cestujícího (zavazadlový prostor). Zajištění manipulace a dohled na ně přísluší dopravci. Za převzetí a uložení cestovního zavazadla mimo prostor pro cestující se vždy platí dovozné, bez ohledu na rozměry a hmotnost zavazadla. Jako cestovní zavazadlo nesmí být přepravována schrána se zvířetem.
Jako cestovní zavazadla se nepřepravují:

 • přenosná ocelová láhev s kapalným plynem (i bez plynu)

 • nádoby s topnou naftou

 • akumulátor naplněný elektrolytem

 • věci a předměty, které vyžadují určité polohy, teploty, vlhkosti, i když jsou označeny příslušnými značkami

 • zavazadla s hmotností vyšší než 25 kg

 • schrána se zvířetem

Cestovní zavazadlo se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje. Podání cestovního zavazadla k přepravě je cestující povinen předem nahlásit řidiči vozidla. Dopravce označí v jízdním řádu spoje (linku), kde je přeprava cestovních zavazadel vyloučena.
Zavazadla určená k přepravě mimo prostor pro cestující, vyžadující uložení v určité poloze nebo přesahující hodnotu 5.000,-Kč, jsou jejich majitelé povinni nahlásit řidiči.
Věci, které nemohou být zavazadlem nebo jeho obsahem, jsou zejména:

 • střelné zbraně, střelivo, munice, výbušniny, výbušné látky

 • věci jedovaté, radioaktivní, těkavé, žíravé, omamné a zapáchající věc, která může způsobit nákazu (např. uhynulé zvíře)

 • umělecké předměty, obrazy, starožitnosti, peníze, ceniny a jiné věci vyšší hodnoty

 • další věci a předměty, jejichž přeprava je zakázána všeobecně závažnými předpisy nebo opatřením orgánů státní správy

 • věci, které nejsou chráněny řádným obalem a mohou poškodit nebo znečistit další zavazadla, cestující nebo vozidlo

Zavazadla o hmotnosti vyšší než 25 kg se nepřepravují.

Jako spoluzavazadlo je možno jen na spojích s délkou do 40 km délky dráhy spoje přepravit:

 • jednu přenosnou ocelovou láhev s kapalným plynem a s obsahem do 10 kg

 • nádobu s naftou do 20 l

 • akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu se zajištěnými odplyňovacími otvory

Zavazadla, za která se neplatí dovozné:

 • zavazadla, která nedosahují stanovených rozměrů

 • ruční zavazadla

 • živé zvíře ve schráně, pokud schrána nepřesahuje stanovené rozměry

 • dětský kočárek pro dítě, které je držitelem ZTP, TZP - P

 • vozíky pro invalidy, držitele průkazů ZTP, ZTP-P

 • tašky na kolečkách držitelů průkazů ZTP, ZP-P

 • školní brašny nebo tašky na kolečkách, nahrazující školní brašny


Osoby, oprávněné k nošení střelné zbraně, mohou vzít s sebou do vozidla zajištěnou střelnou zbraň i s náboji, pokud jsou náboje příslušně zabezpečeny.