PLATBY REZERVACÍ A JÍZDENEK


Cestující za lístek platí jízdné podle tarifu na základě vzdálenosti, kterou mezi nástupní a cílovou stanicí ujede. V ceně lístku je zahrnuta místenka nárokující místo k sezení v rámci takové přepravy. Cena jízdného se může lišit. Pro dopravce a cestujícího je cena za lístek závazná na základě momentální nabídky a odsouhlasené ceny okamžikem nákupu jízdenky (vytvořením rezervace). 

Cestující platí lístek výhradně před započetím přepravy. U řidiče vozidla nelze lístek zakoupit ani se nelze domáhat přepravy, nebo nároku na přepravu bez předem zakoupeného lístku, nebo v případě, že je kapacita vozidla již plně obsazena. 

Lístek zakoupený v eshopu obdrží cestující na email, který uvede během nákupu. Lístek zakoupený u smluvních partnerů obdrží cestující v tištěné podobě. Nesouhlasí-li lístek s požadovanými údaji, je lístek možné reklamovat. Byl-li zakoupen v eshopu, nebo mobilní aplikaci, činí tak cestující přes tuto aplikaci. Byl-li zakoupen u smluvního partnera, může tak učinit pouze u tohoto smluvního partnera, nebo písemně na adrese zřizovatele prodeje lístků (nikoli u dopravce).

Platbu za lístek cestující provádí:

V eshopu: Platební kartou, nebo kreditem

Na pobočce: V hotovosti, nebo platební kartou

U řidiče: V hotovosti.