Změny jízdních řádů od neděle 12. prosince 2021

06.12.2021

Dopravce UNITED BUSES k 12. prosinci 2021 aktualizuje jízdní řády vnitrostátních linek číslo 179570, 320920, 320921, 320922, 320924, 320925, 340900, 340901 a 380900. Více spojů nabídne ve špičkách mezi jižními Čechami, Vysočinou a Brnem. Méně spojů pojede v okrajových časech mezi Třebíčí a Prahou. Provoz na většině linek je zachován i v období Vánoc a vánočních prázdnin. 

Stručný seznam změn v jízdních řádech UNITED BUSES od neděle 12. prosince 2021

Linka UB 570 Praha - Jihlava - Třebíč

 • změna číslování všech spojů na trase

 • omezení okrajových spojů jen na vybrané dny v týdnu

 • Zrušení spoje v 11:00 v pracovních dnech Praha - Jihlava - Třebíč

 • Omezení spoje v pracovních dnech v 17:10 Třebíč - Jihlava Praha jen na pátek

 • Omezení spoje v pracovních dnech ve 4:55 Třebíč - Jihlava - Praha jen na pondělí, úterý a pátek

 • Omezení spoje v pracovních dnech v 19:40 Praha - Jihlava - Třebíč na pondělí, čtvrtek a pátek

 • Rozšíření přepravy u vybraných spojů v úseku Humpolec - Jihlava

 • 24.12.2021 nepojede na lince žádný spoj 

 • 25. - 31. 12. 2021 provoz na lince zajištěn v rozsahu 2 - 3 párů spojů 

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 920 České Budějovice - Brno 

 • změna trasy spoje v 7:40 z Brna do Českých Budějovic v pracovních dnech, spoj nově pojede po trase přes Třebíč, Telč a Jindřichův Hradec. V úseku Brno - Humpolec přeprava zajištěna jinou linkou UNITED BUSES ve stejném čase. V úseku Humpolec - České Budějovice spojení zajištěno linkou UB 922 v podobné časové poloze.

 • spoje z důvodu uzavírek v Kunžaku nadále neobsluhují Dačice. Náhradou cestujícím jsou spoje linky 320921

 • nový spoj v pátek v 18:15 z Brna, přes Třebíč a Telč do Jindřichova Hradce

 • posílení provozu na trase Brno - České Budějovice a opačně před Vánočními svátky a v pátky na interval cca 120 minut (odjezdy z Brna 7:40,10:05,12:40,14:30,16:25,18:15; v opačném směru z Českých Budějovic 6:55,9:10,11:05,13:30,16:40)

 • 24. 12. 2021 provoz zajištěn v rozsahu 1 páru spojů

 • 25. 12. 2021 provoz zajištěn v rozsahu 1 páru spojů

 • 26. 12. 2021 - 31. 1. 2021 provoz zajištěn v rozsahu 2 - 3 párů spojů 

 • 1. 1. 2022 provoz zajištěn 1 párem spojů

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 921 Český Rudolec, Markvarec - Dačice - Jemnice - Moravské Budějovice - Brno

 • změna , sjednocení číslování spojů v úseku Český Rudolec, Markvarec - Brno

 • zrušen dopolední spoj v pátek v 10:05 Brno - Moravské Budějovice

 • zrušení spoje ve 12:05 Moravské Budějovice - Brno v pracovních dnech. Náhradou je spoj s odjezdem v 15:45

 • zachování provozu v rozsahu dvou párů spojů Dačice - Brno a zpět v pracovních dnech a jednoho páru spojů v neděli. Sjednocení odjezdů z Brna do Moravských Budějovic a Dačic v pracovních dnech ve 14:35 a 18:40

 • zaveden jeden pár spojů v neděli na trase České Budějovice - Dačice - Jemnice a zpět s odjezdem v 15:30 z Českých Budějovic a v 17:55 v opačném směru z Jemnice.

 • 24. - 25. 12. 2021 linka nejede

 • 26. 12. 2021 jede jako v neděli

 • 27. - 31. 12. 2021 jede pouze 1 pár spojů, nejede odpolední a večerní spoj Dačice - Brno a zpět 

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 922 České Budějovice - Pelhřimov - Praha

 • na lince je zachován provoz 3 - 4 párů spojů v pracovních dnech, 2 v sobotu a 4 v neděli

 • časový posun spoje 101 v pracovních dnech v úseku Jindřichův Hradec až Pelhřimov. Spoj nově odjíždí o 5 - 10 minut později.

 • drobné časové úpravy na spojích v pracovních dnech jinak provoz na lince bez výrazných změna úprav

 • 24. 12. 2021 zajištěn provoz 1 párem spojů v dopoledních hodinách 

 • 25. 12. 2021 zajištěn provoz 2 páry spojů

 • 26. 12. 2021 zajištěn provoz podle nedělních JŘ bez posilových spojů 

 • 27. 12 - 30. 12. 2021 zajištěn provoz jako v pracovních dnech 

 • 31. 12. 2021 provoz částečně omezen a zkrácen, poslední spoj z Prahy směr Pelhřimov a J. Hradec odjede v 17:10

 • 1. 2. 2022 provoz zajištěn 1 párem spojů

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 924 České Budějovice - Týn nad Vltavou - Praha

 • zaveden nové spoje v neděli v trase Praha - Tábor - Týn nad Vltavou - České Budějovice s odjezdy z Prahy v 8:40 a 17:15

 • zrušen nedělní spoj v 18:25 Praha, Na Knížecí - Milevsko - Týn nad Vltavou - České Budějovice. Spoj nahrazen spojem 106 z Prahy Roztyl, přes Tábor a Bechyni a dále po stejné trase s odjezdem v 17:15 z Prahy

 • zaveden 1 pár spojů v pondělí v trase České Budějovice - Týn nad Vltavou - Milevsko - Praha a zpět (odj. 5:45 do Prahy, resp. 13:15 z Prahy, spoje 105,104)

 • 24. 12. 2021 - 1. 1. 2022 nejede žádný spoj linky, vyjma neděle 26.12.2021, spoj v 17:15 z Prahy do Týna nad Vltavou a Českých Budějovic jede

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 925 České Budějovice - Český Krumlov - Vyšší Brod - Lipno nad Vltavou

 • během zimního období, do změny času na letní, pozastaven páteční podvečerní pár spojů 1.6:40 České Budějovice - Lipno nad Vltavou a zpět

 • zachován provoz 1 páru spojů v neděli beze změny

 • 24. 12. 2021 - 1. 2. 2022 nejede žádný spoj linky

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 900 Strakonice - Písek - Tábor - Jihlava - Brno

 • zaveden 1 pár posilových spojů v pátek a v neděli ze Strakonic do Brna v celé délce trasy a opačně

 • zlepšení přestupní návaznosti na vybrané spoje linky UB 924 z/do Týna nad Vltavou

 • 24. - 25. 12. 2021 nejede žádný spoj linky 

 • 26. 12. 2021 jede pouze jeden pár spojů, nejede posilový spoj

 • 27. 12. - 31. 12. 2021 provoz podle pracovních dnů, bez posilových spojů v pátek 

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 900 Dačice - Brno - Hradec Králové - Pec pod Sněžkou

 • zrušení všech posilových spojů v úseku Třebíč - Náměšť nad Oslavou - Brno a Dačice - Telč - Brno a opačně.

 • na lince zachován provoz v rozsahu 2 - 3 párů spojů v pracovních dnech, 1 párů v sobotu a 2 párů spojů v neděli v relaci Brno - Trutnov - Svoboda n. Úpou - Pec p. Sněžkou

 • spoje 201,207,221 částečná úprava jízdní doby spoje v úseku Brno - Hradec Králové, posun odjezdu z Brna na 7:30

 • spoj 202 nově pojede ze Svobody nad Úpou do Brna o cca 60 minut později, ve 14:10

 • úprava odjezdů z Hradce Králové do Brna v pracovních dnech na 9:10, 15:35 a v pátek navíc ve 13:25

 • spoj 801 zkrácen do úseku Brno - Trutnov, posun odjezdu z Brna o 10 minut dříve na 15:00, nově jede každý pracovní den až do Trutnova.

 • spoj 810 nově pojede z Hradce Králové do Brna již ve 13:25

 • spoj 808 ve 20:00 z Trutnova do Hradce Králové nově pojede každý pracovní den

 • nový spoj 806 odj. 14:20 v pátek z Hradce Králové přes Brno do Třebíče a Telče

 • 24. 12. 2021 nejede žádný spoj linky

 • 25. 12. 2021 provoz jednoho páru spojů Brno - Pec pod Sněžkou podle nedělních JŘ

 • 26. 12. 2021 provoz podle nedělních JŘ

 • 27. 12. - 31. 12. 2021 provoz jako v pracovních dnech vyjma spojů 801, 802

 • 1. 1. 2022 provoz zajištěn jedním párem spojů 

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


Linka UB 901 Dačice - Jihlava/Pelhřimov - Praha

 • úprava číslování spojů

 • zachován stávající provoz v rozsahu 1 páru spojů v pátek, v sobotu a v neděli

 • časově provoz beze změn

 • v období 24. 12. 2021 - 2. 1. 2022 nejede žádný spoj link

 • od 2. 1. 2022 provoz podle standardních jízdních řádů 


JÍZDNÍ ŘÁDY VNITROSTÁTNÍCH LINEK UNITED BUSES KE STAŽENÍ V PDF


KAM DÁL?