Zatím stále z ÚAN Zvonařka

25.03.2021

Dálkové autobusy UNITED BUSES budou nadále odjíždět na linkách směřujících z a do Brna ze zastávky na ústředním autobusovém nádraží - ÚAN Zvonařka.

Dne 22. března jsme byli provozovatelem autobusového nádraží ÚAN Zvonařka vyrozumění o možnosti dohody za jakých podmínek budou smět spoje našich dálkových linek využívat terminál ústředního autobusového nádraží v Brně. Buď do 26. března zaplatíme 117 950 Kč za nástupiště 48 využívané v lednu a v únoru 2021, v případě že tak neučiníme bude od stejného dne znemožněn vjezd našich autobusů na nádraží a tím znemožněna obsluha zastávky, kterou máme v licenci. Zájmy našich cestujících se nám podařilo uhájit, mimo jiné i mediálním zájmem veřejnosti o dění na brněnském autobusovém nádraží. Z/na zastávku Brno, ÚAN Zvonařka budou, zatím, naše spoje zajíždět i nadále.

"S panem Grundem, za ČSAD Brno Holding jsme uzavřeli 25. března odpoledne telefonickou dohodu. Umožní našim autobusům i nadále vjíždět do jejich areálu, aby byla zajištěna obsluha zastávky Brno, ÚAN Zvonařka na všech spojích našich linek tak, jak máme ve schválených jízdních řádech. Dali jsme si dva měsíce na to, abychom věc vyřešili. Jsem připraven s provozovatelem nádraží nadále jednat, ale za své peníze chci služby, které fakticky ocení a uvidí cestující veřejnost i řidiči autobusů." uvedl Karel Bílý, majitel UNITED BUSES.

Společnost UNITED BUSES jezdí z Brna na třech autobusových linkách přes Vysočinu do Jižních Čech. Spor o kvalitu nástupiště a poskytovaných služeb provozovatelem autobusového nádraží začal již v loňském roce, 15. 6. 2020, kdy tehdejší provozovatel nádraží a konkurenční přepravce TOURBUS přesunul naše spoje na nástupiště 48.

Spoje budou nadále odjíždět z nástupiště 48. Mezi hlavní požadavky patří přesun na kulturní nástupiště, ale nechceme tak cestujícím činit ze dne na den. O změně nástupiště u konkrétních linek budeme informovat s předstihem.

České Budějovice, 25.3.2021