Vracíme se pod střechu ÚAN Zvonařka

28.01.2021

Vážení cestující, konec jedné  hledací hry máme společně a je na místě vyzdvihnout - zdárně za sebou. Hry na hledání potterovského nástupiště 48 na ÚAN Zvonařka. Naposledy si tuto hledací hru zahrajeme v neděli 31. ledna. Od pondělí 1. února 2021 budou všechny spoje UNITED BUSES na linkách 320920 a 320921 odjíždět z nástupiště 38, které najdete pod střechou ÚAN Zvonařka.

Nástupiště 38 se nachází na místě bývalé čtyřky, tedy na opačném konci od nové výpravní budovy. Z nového nástupiště umístěného ve zrekonstruované části autobusového nádraží vidíte na původní nástupiště 48, umístěné mimo zastřešenou část nádraží. První spoj z nového stanoviště odjede v pondělí 1. února v 8:20 ve směru České Budějovice a dále již budou z tohoto stanoviště odjíždět několikrát denně spoje ve směrech České Budějovice, Jindřichův Hradec, Tábor,. Humpolec, Pelhřimov, Jihlava, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Jemnice a Dačice.

Autobusy dopravce UNITED BUSES odjížděly z nástupiště 48 od 15. června 2020 z rozhodnutí provozovatele nádraží a dopravce v jednom, firmy TOURBUS. Ta považuje naše spoje na lince České Budějovice - Brno dlouhodobě jako lepší konkurenci, kterou bylo třeba před zraky cestujících schovat na okraj. "Opakovaně jsme upozorňovali provozovatele nádraží na diskriminační jednání ve vztahu k veřejnosti-cestujícím, na nevhodné umístění stanoviště, technický stav a absenci informací o poloze v rámci nádraží. Provozovatel argumentoval vždy stejně: provozní důvody ovlivněné probíhající rekonstrukcí a vždy si našel výmluvu proč nejde to či ono změnit, napravit, nebo opravit. K pozvolnému obratu došlo až počátkem letošního roku, kdy se pozornost veřejnosti a médií zaměřila, na místy až trapné, výmluvy spojené s nedokončenou rekonstrukcí mediálně podávané panem Grundem." Upřesňuje majitel UNITED BUSES Karel Bílý okolnosti změny stanoviště. "Spory na obou stranách tím plně vyřešené nejsou. Jak se říká, za vším hledej peníze. Nám přijde nemorální výše poplatku za odbavení, kterou nám provozovatel účtuje za údajně poskytované služby, které ale prokazatelně neplní. A to nejen ve vztahu k nám, ale ke všem dopravcům - nájemcům, kteří provozovateli nádraží platí poplatky za vjezd, respektive odbavení na zastávce. Na nádraží jezdí i krajem objednávané autobusy a dopravci zajíždějící na centrální nádraží odvedou kolem 2 korun z každého kilometru na poplatek spojený s vjezdem provozovateli nádraží. Tyto poplatky platí dopravci. Defacto si tím platí nějaké služby a servis pro své cestující. Když to sečtete, jde o desítky milionů korun ročně. Na stavu nádraží, jeho okolí a službách pro veřejnost se to ovšem nikterak neprojevuje desítky let a výmluvy, jaké byly použity k tomu proč se neposkytují informace cestujícím, nebo proč není rekonstrukce dokončena včas působí víc než komicky. Na každý pád, pro cestující veřejnost je změna stanoviště obratem k lepšímu komfortu cestování už na nástupišti" Doplňuje

Dopravce UNITED BUSES zajišťuje týdně 72 dálkových spojů propojujících Brno s jihozápadem Moravy, Vysočinou a jižními Čechami. Na trh linkové dopravy jsme vstoupili 16. března 2020 zahájením provozu na lince České Budějovice - Brno. V současnosti dopravce zajišťuje týdně 114 vnitrostátních dálkových spojů týdně na linkách z jižních Čech do Brna a Prahy. V roce 2021 plánuje dopravce UNITED BUSES expanzi a rozšíření nabídky dálkového autobusového spojení o 7 nových tras.