Už zase nesmíme na Zvonařku? Bez podpisu nevýhodné smlouvy ne!

24.04.2022

Na Zvonařce budou opět problémy. což by vás asi ani nemuselo překvapit. Co by ale mohlo, je že zkrachovala jednání o nové smlouvě a od pondělí 25. dubna možná budeme odjíždět z náhradního stanoviště mimo autobusové nádraží. Jak se to stalo? Čtěte dále.

Nový vlastník nádraží se nás opakovaně snaží dostat do situace, abychom podepsali pro nás nevýhodnou smlouvu v rozporu se zákonem a praktiky, které v jednání využívá, by šly srovnávat s praktikami šmejdů na předváděcích akcích. Za každý příjezd nebo odjezd autobusu bychom podle navržené smlouvy a ceníku v obchodních podmínkách měli zaplatit 218 Kč bez DPH. Měsíčně odjíždíme a přijíždíme do Brna na více než 400 dálkovými spoji, jedná se tedy o poměrně vysokou sumu, kterou zde máme za těch několik odstátých minut v souhrnu zaplatit, ročně to milion korun hodí. My jsme na to řekli: "Dobře, ale chceme garanci, že nebudete hlásit špatně nástupiště, nebudete bez našeho vědomí zasahovat do dat, která postoupíme do registru CIS JŘ Ministerstva dopravy, řidiči budou mít důstojnou místnost pro odpočinek i kam si dojít na WC, a pro cestující budou zajištěny informace v době odjezdu našich spojů. Chceme oboustranně vyváženou smlouvu, kde jsou vedle práv provozovatele také povinnosti a vedle samých povinností dopravce také práva jeho, jeho cestující, a vůbec chceme celou smlouvu sladit se zněním zákona 111/1994 Sb. o silniční dopravě." Příjezd na zastávku, kam musíme přijet ze zákona, za službu zkrátka nepovažujeme. Důležitá byla také sankce pro poskytovatele služeb na nádraží, které si takovou smlouvou objednáme.

Ale nový majitel na toto řekl Ne! Nejen žádné sankce pro provozovatele autobusového nádraží se nepřipouští. Z komunikace s novým vedením ČSAD jsme více než rozpačití, protože velmi silně připomíná komunikaci s původním majitelem Antonínem Grundem, který stále ve společnosti působí a zatímco sám se ve věci poslední dva roky příliš konstruktivně neangažoval, po změně vlastníka vytěžuje nové nezkušené nadřízené a právníky společnosti EP, kteří nám pak tvrdí, že smlouva je v pořádku, podepsal ji každý a jen my máme problém...

S čím například?

  1. UNITED BUSES, ale i další dopravci musí platit tak vysoké poplatky za vjezd

  2. UNITED BUSES, ale i další dopravci nemají právo na rozklíčování ceny z čeho je zmíněný poplatek složen (co je za vjezd, co za reklamu, co za světelnou tabuli koupenou z dotací atd)

  3. UNITED BUSES, ale i další dopravci nemají právo mít ve smlouvě sankce pro provozovatele v případě, že objednané služby ke kterým se zavazuje nesplní, nebo neplní některá ustanovení smlouvy, zatímco naopak to jde

  4. UNITED BUSES, ale i další dopravci ve smlouvě souhlasí s ustanovením o obchodních podmínkách, jejich přílohou je ceník. V těchto podmínkách dopravce souhlasí s možností jednostranné změny smluvních podmínek ze strany ČSAD Brno holding.

  5. UNITED BUSES, ale i další dopravci a zákazníci těchto dopravců nemají na základě této smlouvy ŽÁDNOU službu garantovánu... Smlouva negarantuje zdarma WC pro cestující, úschovnu zavazadel atp.

  6. UNITED BUSES, ale i další dopravci nemají podle provozovatele právo mít garanci konkrétních stanovišť ve smlouvě, naopak souhlasí, že to je v gesci provozovatele a ten si s nimi může šoupat jak se mu zachce. Toto jsme zažili my i naši cestující na vlastní kůži.


No my nejsme každý. Jsme největší vnitrostátní dálkový dopravce na ÚAN co do počtu spojů a sítě linek pod jednou hlavičkou. Požadujeme za naše platby prokazatelné služby pro nás i naše cestující. Nejedná se o malé částky a pokud je máme platit, musí nám na ně vydělat cestující. A ti tedy musí takové služby pocítit, abychom jim je mohli účtovat. Musí být reálně. Skutečnost, že je ve smlouvě napsáno, že je k dispozici WC, nebo čekárna, je sice fajn, ale jen proto to místo má status autobusového nádraží. (pozn. Odbavovací hala + WC + více stanovišť = podle ČSN autobusové nádraží). To není služba.

"Smlouva je v zásadě stejná, jakou dopravcům předkládala společnost TOURBUS, nebo ČSAD Brno holding a.s. před změnou vlastníka. Jsou v ní jen nepatrné změny, jinak je předložený návrh totožný s návrhy minulého vedení. Podařilo se nám dosáhnout dílčích změn, to ano. Například ve splatnostech faktur, ale pokud jde o zanesení rovnocenných podmínek mezi dopravcem a provozovatelem, tak o ničem takovém nechtějí slyšet. Bojí se, že bychom je proti nim po zkušenosti z předešlých dvou let, mohli po právu uplatnit. Zároveň by se ale ukázalo, že jediné, za co dopravci platí, je právě ono vpuštění k zastávce, kam musíte přijet ze zákona. Jednání jsou podle nás také komplikována částečně proto, že sice jednáme s novým vlastníkem, EP Real Estate patřící pod EP Holding, ale s lidmi, pro které je autobusová doprava zcela novým oborem s jakým nemají zkušenosti. S takovou se jen těžko někam posuneme. My jsme měli zájem na tom jednat i přímo na nádraží, kde jsme chtěli poukázat na nedostatky, ukázat jim zázemí pro řidiče a situaci si zde vyjasnit a najít oboustrannou shodou, jelikož jsem přesvědčen že obě strany poskytujeme službu veřejnosti." vysvětluje Karel Bílý, majitel UNITED BUSES.

Výhružky sankčními pokutami a insolvencí dopravce

Situace, kdy dopravce UNITED BUSES nemá uzavřenu smlouvu s ČSAD Brno holding, není ale ničím novým. Mezi oběma stranami není uzavřena smlouva od června loňského roku.

Tehdejší dvouměsíční smlouva nebyla prodloužena vesměs ze stejných důvodů, práva žádná, povinností a placení hromada. Provozovatel tehdy zkoušel dopravci fakturovat automaticky, ale po první reklamaci neoprávněné fakturace přistoupil k jinému kroku, místo faktur za odjezd fakturoval sankční poplatek 500 Kč za každý spoj, který dopravce ze zastávky ze zákona zajistil podle platného jízdního řádu (cca 200 tis měsíčně). Za pomoci těchto sankční faktur se ČSAD podařilo vytvořit si u UNITED BUSES uměle pohledávku za téměř 1,3 mil korun. Na zastávku jsme ale zadarmo nejezdili. Ve stejném období UNITED BUSES poslal provozovateli za každý spoj 70 Kč, tedy srovnatelně stejnou sumu, jakou platí autobusy IDS JMK. Suma sumárum necelých 200 000 Kč za odjezdy, nebo příjezdy k zastávce našimi autobusy za půl roku. Součástí jednání byla i jednání o této pohledávce a narovnání vztahů. Nové vedení souhlasilo s podstatným snížením této dlužné částky a to hlavně na základě našeho vysvětlení a argumentace jak dva roky odjezdů a příjezdů na ÚAN Zvonařka vypadaly. Chápali jsme to mimo jiné i tak, že uznávají stav, kdy ve sporném období nebylo poskytnuto nic více, než možnost přijet k zastávce. Vybavujete si snad že by svítily odjezdové tabule? Vzpomínáte na cedulku na informací a v místenkové kanceláří AMS Bus na nádraží? Zároveň nám ale bylo opakovaně naznačeno, že pokud předloženou smlouvu nepodepíšeme, dohoda o snížení pohledávky padá, na nádraží nesmíme jezdit a pokud tak by na nás mohli klidně podat insolvenční návrh. Tento krok považujeme ze strany EP Holding za vydírání.

"V pátek mi přišla v 17 hodin SMS zpráva od pana Hasoně, že máme v emailu jejich finální stanovisko. Vesměs z toho vyplynulo, že nám odpustí polovinu sankčních faktur a umožní vjezd na ÚAN už jen v případě, když podepíšeme zmíněnou smlouvu a odsouhlasíme obchodní podmínky". Tento nátlak ze strany provozovatele nádraží považujeme za nepřípustný a společnost UNITED BUSES se tomuto odmítá jakkoli podvolit. Doplňuje Karel Bílý. 

Souhlas se smlouvou znamená jen plati, nic nekupujete

Smlouva mezi provozovatelem a dopravcem je nastavena jednostranně a mimo jiné obsahuje ustanovení, podle kterého může dojít k jednostranné změně obchodních podmínek ze strany provozovatele. Součástí obchodních podmínek je i ceník. S tím nelze souhlasit.

"Podepsat takovou smlouvu by postupně znamenalo likvidaci linek v rozsahu, v jakém jsou dnes pro veřejnost provozovány. Předcházelo by tomu zdražení jízdného o 15 - 20%, neboť ceny za odjezd autobusu ze zastávky jsou obecně přemrštěné. Autobusová nádraží jsou často soukromá, stejně jako my dopravci, ale nemají konkurenční prostředí, nezveřejňují náklady a na dotaz, jakou službu prokazatelně dopravci, nebo cestujícím dopravce za tyto peníze poskytují, nedokážou přesvědčivě odpovědět"

Protože považujeme naši službu za veřejnou, děláme ji pro širokou veřejnost a autobusovou zastávku považujeme za veřejně přístupnou, která rozhodně nemá být předmětem zanedbávaným, ale také ne předmětem, který ždímá autobusové dopravce a veřejné finance. Smlouvu, která nám byla předložena, jsme se rozhodli zveřejnit vč. obchodních podmínek.

Přestáváme zajíždět pod střechu Zvonařky, nakládat budeme v sousední ulici

Jak uvádíme výše, provozovatel nám opakovaně v minulosti za každý odjezd naúčtoval sankční poplatek za obsloužení veřejné autobusové zastávky na jeho soukromém pozemku, na který nemáme uzavřenu nevýhodnou smlouvu. Ačkoli jsme doposud věřili, že je v zájmu provozovatele autobusového nádraží domluvit se s námi, poslední kroky tomu spíše neodpovídají.

"V pátek večer mi přišla SMS zpráva od pana Hasoně, že mi poslali finální stanovisko provozovatele nádraží do emailu. V tom stanovisku se dozvím, že se prakticky nic co požadujeme nepřipouští a pokud nesouhlasíme, nesmíme vjet na Zvonařku od 25.4.2022" doplnil Bílý.

Dopravce ani provozovatel ale nemůže jednostranně změnit zastávku spoje. Úpravu musí schválit dopravní úřad kraje a na vyřízení je stanovená lhůta.

Provizorní zastávka v ulici Trnitá

Po zvážení stavu, v jakém se jednání s novým vlastníkem nachází a tlaku, který na nás byl během jednání veden, jsme dospěli k názoru, že není ze strany EP snaha a ochota se s námi dohodnout. Celé jednání na nás působí velmi negativně a nevidíme zde zájem provozovatele nádraží poskytovat veřejnou službu. Protože jsme ale pod nátlakem sankcí a pohrůžky insolvencí opatrní a zároveň se řídíme zákonem, rozhodli jsme se jednat tak, abychom na případné nevpuštění na zastávku byly připraveni.

Na autobusové nádraží hned ráno 25. dubna 2022 vyšleme naše koordinátory, kteří, pokud nebudou autobusy na ÚAN vpuštěny, zajistí nasměrování cestujících do ulice Trnitá, před vjezd na ÚAN. Zde budou cestující do autobusů nastupovat.

"Pokud provozovatel nádraží bude jednat v rozporu se zákonem 111/1994 sb., budeme to řešit s odborem dopravy KÚ Jihomoravského kraje. Zároveň chystáme další kroky směřující k vydání předběžného opatření, kterým bude zajištěno, že naše spoje budou moci obsloužit zastávku a provozovatel nebude zneužívat svého dominantního a konkurenčního prostředí. Na místě budeme nápomocni našim cestujícím a uděláme maximum, aby každý cestující kterého by toto jednání provozovatele nádraží poškodilo, měl možnost získat po provozovateli nádraží náhradu škody." vysvětlil Josef Šelepa, Network manager pro linkovou dopravu UNITED BUSES

O situaci budeme podrobně informovat i nadále, pokud k nevpuštění našich autobusů na zastávky dojde.

Velmi se omlouváme všem našim cestujícím, které mohou tyto komplikace postihnout a znepříjemnit jim cestování. Uděláme maximum proto, aby nebyl váš komfort cestování s námi zbytečně narušen, nebo aby nedošlo k ujetí vašeho autobusu. Obracet se na nás můžete telefonicky na čísle +420 732 999 345 od 8 do 17 hodin, v neděli od 12 do 20 hodin; nonstop emailem na cb@unitedbuses.cz a nebo prostřednictvím profilů na sociálních sítích.

Děkujeme že jste s námi a že nám opakovaně v boji za důstojné podmínky na autobusových nádražích vyjadřujete podporu.

Za UNITED BUSES


Karel Bílý, majitel

Josef Šelepa, Network Manager