Nezáleží na směru kam se díváš. Roušku musí mít všichni.

18.03.2020

Vážení zákazníci, cestující.
Vláda České republiky v důsledku karanténních opatření proti šíření nákazy SARS-CoV-2 původně 2019-nCoV (korona vir) vydala dne 18. 3. 2020 zákaz, podle kterého má každý občan povinnost nosit ochranné prostředky při pohybu na veřejnosti, tedy i při cestách autobusy UNITED BUSES.

Fotka od Tumisu z Pixabay
Fotka od <a href="https://pixabay.com/cs/users/Tumisu-148124/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4914028">Tumisu</a> z <a href="https://pixabay.com/cs/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4914028">Pixabay</a>

Vláda na mimořádném zasedání rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Roušku musíte mít viditelně nasazenou před nástupem do autobusu a během celé cesty autobusem. V případě, že tak neučiníte, a to ani na výzvu řidiče autobusu, nebude Vám umožněno do autobusu nastoupit. Jedná-li se o cestujícího s elektronickou jízdenkou, ztrácí tento nárok na přepravu a vrácení jízdného, nebo úhradu nákladů tímto vyloučením z přepravy způsobených. V případě, že budete jednat v rozporu s nařízením během přepravy, bude toto kvalifikováno (mimo zákonné pokuty a sankce) také jako vážné porušení smluvních přepravních podmínek a budete z přepravy vyloučeni bez nároku na kompenzaci.

Děkujeme všem zodpovědným zákazníkům za dodržování a respektování nařízení.

#tvojerouskachranime #mojerouskachranitebe