Návrat na nástupiště 48

06.02.2021

Netrvalo to ani týden a z rozhodnutí majitele nádraží, pana Grunda, předsedy představenstva byly spoje UNITED BUSES přesunuty zpět na nástupiště 48.  

Pravděpodobným spouštěčem bylo odmítnutí podepsání jednostranně výhodné smlouvy o pronájmu označníku zcela jednoznačně ve prospěch společnosti ČSAD Brno holding. Takto postavená smlouva, kde není garantováno ani to základní - jaké nástupiště si pronajímáme dávala v loňském roce provozovateli nádraží moc a vládu šoupat s námi jak se provozovateli zachtělo a účtovat nám poplatky spojené s odjezdy za nevyhovující nástupiště a chybějící servis služeb jako kdybychom jezdili jako ostatní autobusy.  Abychom vysvětlili, ve smlouvě jsou uvedeny služby, které nádraží fakticky neposkytuje a dopravce nemá garantované konkrétní stání. Dále jsou zde smluvní pokuty, například za změnu jízdního řádu s čímž nemá provozovatel nic společného a pokud mu dopravce dodá potřebná data, nemá s tím ani žádné starosti. 

Jednání společnosti ČSAD Brno holding budou muset rozhodnout soudy. Do té doby jezdí všechny naše spoje z nástupiště 48. Nabídli jsme za toto nástupiště cenu 50 Kč spoj, jelikož neplní komfort ostatních nástupišť. To provozovatel nádraží ale odmítl a žádal za toto nástupiště, jako doposud plnou cenu 210 korun spoj, pro představu cca 100 000 korun měsíčně při současném provozu.