NÁSTUPIŠTĚ 48 - aneb vykázání na okraj Zvonařky, protože na trasu se vrací autobusy konkurence

12.06.2020

Úvodem - Společnost UNITED BUSES s.r.o. vstoupila na trh veřejné linkové dopravy s pilotním projektem spojení z Českých Budějovic, Vysočiny a Brna 16. března 2020. Co byl náš cíl? Vrátit na tuto trasu komfortní, pohodlné a častější spojení, vysoký standard služeb a moderní flotilu vozidel, než nabízela stávající konkurence. S trasou České Budějovice - Brno máme historicky moho zkušenosti, neboť jsme zde v minulosti opakovaně zajišťovali posílení autobusů REGIOJET. S přesvědčením: "Cestující si ve 21. století jistě zaslouží víc, než jen svezení ve 22 let starém autobusu" jsme požádali v lednu tohoto roku o udělení licence na provoz linky České Budějovice - Brno.

Profesní čest

S vědomím, že jsou na trase i jiní dopravci jsme v pondělí 16. března vyjeli s nabídkou 1 páru přímého spojení denně (ráno z Českých Budějovic do Brna, odpoledne zpět) posíleného 3x týdně o dopolední spoj do Brna a večerní z Brna do Budějc. Týdně obě města propojilo 22 nových spojení. Konkurenční dopravci Tourbus a GW bus na trase nabízely dohromady stejný počet spojů. "Při vstupu na trasu jsme byli profesně čestní k dopravcům, kteří již na trase jezdi. Nové spoje nebyly v přímé kolizi se spoji konkurence. Naším zájmem bylo počet spojů na trase rozšířit. " sdělil Josef Šelepa, PR manažer a specialista pro jízdní řády dopravce UNITED BUSES. "V praxi jste měli na výběr z 1 autobusu za den. Nové spoje nabídku rozšířily, jezdily 2 autobusy denně, v každém směru a v pátek 4" doplnil Šelepa.

Nouzový stav, doba koronavirová

Datum 16. března 2020 je pro nás v UNITED BUSES dnem startu nového projektu v ostrém provozu. Pro nás všechny to je také den, kdy vláda ČR vyhlásila nouzový stav. V důsledku přijatých opatření sloužících k zabránění šíření viru SARS -COVID 19 a s tím spojeného výrazného propadu zájmu o cestování začali někteří dopravci rušit převážně komerční spoje napříč Českem. Svoje spoje zrušili i naši konkurenti na trase České Budějovice - Brno. Od 27. březnu na trase jezdil jednou denně již jen naše spoje. "Doprava je služba, na tu se musí veřejnost spolehnout v časech dobrých i zlých. V těch zlých toho jezdí méně, ale nemělo by se stát. že se trasa podobná té naší, úplně opustí a tím se zruší lidem další přepravní vazby. Bylo na rozhodnutí toho kterého dopravce, jak se rozhodl a jak se k otázce rušení spojů postavil. Já se rozhodl že spoje UNITED BUSES na trase z Českých Budějovic do Brna nezrušíme. Pro nás to bylo otázkou profesní cti směrem k veřejnosti. Kolegové ve firmě, s řidiči na prvním místě, mě v tomto rozhodnutí podpořili. Všichni dělali nově maximum i pro to, aby lidé, kteří potřebovali i v té době cestovat dálkově, tu možnost měli. Rád si tu linku projedu jako řidič a podle pozitivních reakcí nejen od lidí ten krok nevnímám špatně, i když jsme nic nevydělali. "- uvedl ke startu a provozu nových autobusů v době nouzového stavu Karel Bílý, majitel UNITED BUSES.

Po dobu vyhlášení nouzového stavu a přísných hygienických omezení a pravidel byla přijata řada opatření. Například omezený počet najednou přepravovaných osob, preference elektronické rezervace, zvýšený uklid a denní dezinfekce vozidel.

Rozvolňování, návrat k normálu

S postupným uvolňováním omezení přišlo zvýšení poptávky po cestování. Komerční dopravci začali své linky obnovovat začátkem května. Na trase z České Budějovice - Brno konkurence na možnost obnovit své spoje nereagovala, proto jsme k 7. 5. 2020 navýšili nabídku na 44 expresů a rychlíků týdně. Přidali jsme nové zastávky, například Dačice, kde o přímé spojení s Brnem přišli na konci roku 2019. Pozvolna se zvyšujícím zájmem o cestování zlevnili i některé ceny jízdenek a zrušila se celá řada omezení. Využili jsme volný prostor k rozšíření počtu spojů. Nabídkou vyšší kvality cestování jsme snáze napomohli lidem vracet se do veřejné dopravy. "Důvěra veřejnosti se vrací postupně. Když se to začalo zlepšovat a první cestující se vraceti, najednou hrozilo riziko, že z obav o bezpečí před virem opět naše autobusy opustí. jelo v nich najednou více lidí. Konkurence na zvyšující se poptávku nereagovala, tak jsme toho využili a přidali spoje i v časech těch zrušených. Dává to logiku. Pro cestující, kteří například ráno cestovali z Brna do Českých Budějovic to byl velký skok o několik úrovní kultury a kvality cestování výše. "- uvedl k rozšíření nabídky spojení Karel Bílý.

Škatulata na ÚAN Zvonařka -> aneb stěhujeme se mimo nádraží, na nástupiště 48

Autobusové nádraží Brno, ÚAN Zvonařka prochází opravami, například pískováním sloupů a čeká se i na nový asfalt. Nic velkého, ale že se tam staví poznáte okamžitě podle všudy přítomného mazlavého blátíčka a pocitu, že se tu nic vlastně nemění. V důsledku postupujících prací jsme se co chvíli stěhovali. Od března jsme vystřídali nástupiště č. 24, 20 a 15. Za tři měsíce, 3 nástupiště. Poslední změna byla 8. června, kdy se změnila "už" jen řada (sektor) kde nástupiště leží, ale číslo naštěstí zůstalo. O 2 dny později, 10. června jsme se prostým e-mailem dozvěděli o další změně. Od pondělí 15. 6. 2020 budeme odjíždět z nástupiště číslo 48. To jsme v první moment ani nevěděli kde je. V den oznámení ještě ani neexistovalo. Jako odůvodnění uvedl zástupce provozovatele p. Večeřa, stavební práce spojené s opravou AN. Zapomněl ale dodat, že ke stejnému dni z původní 15, tedy našeho odjezdového stání směr České Budějovice, naplánoval odjezd autobusů jejich linky, na stejné trase ráno 5 - 20 minut před naším spojem. "Na základě této skutečnosti bylo vyvoláno jednání se společností Tourbus, kde bylo zástupci majitele potvrzeno, že změna stanoviště nesouvisí s rekonstrukcí AN. Jednání nevedla nikam. Jediná nabídka, která z jednání se společností Tourbus vzešla, byla výměna: zrušení našeho ranního spoje z Brna za zachování stávajícího nástupiště 15 pro všechny ostatní spoje UNITED BUSES. Tuto nabídku jsme skutečně nemohli akceptovat a proto bereme rozhodnutí o změně nástupiště na číslo 48 za konečné. " vysvětlil Karel Bílý.

Nástupiště č. 48 

najdete vlevo, pokud stojíte zády k odbavovací hale, nebo naopak vpravo, pokud jste na straně u vjezdu na nádraží. Leží pod vjezdem na střechu AN Zvonařka. "Vedle zastávky je hned zázemí staveniště, cestující cestou na zastávku křižuje cestu autobusům, které přijíždí a odjíždí, které zároveň jedou ze střechy a na střechu kde parkují. Na tu zastávku a z té zastávky nikdy linkové autobusy nejezdily. Cestující se tu musí pohybovat velmi opatrně, protože bude nějakou dobu i trvat než si řidiči na pohyb osob v tomto prostoru zvyknou. Za odbavení (vjezd) každého spoje zde platíme nemalé částky, ročně tyto poplatky dosahují řádu stovek tisíc korun. Budu trvat aby provozovatel autobusového nádraží udělal veškerá potřebná opatření k tomu aby zde byla zajištěnost bezpečnost našich cestujících..V krajním případě, pokud by to nástupiště nevyhovovalo museli bychom hledat jiné, často levnější nádraží v Brně. Například ke Grandu, kam jezdí dálkové a expresní autobusy jiných dopravců. Zvonařka byla při plánování brána jako uzel pro možnost přestoupit na regionální spoje i když je poplatkově v Brně nejdražší. Přesto jsme ji zvoli v zájmu cestujících. Reakce Tourbusu je pro mne tedy o to více nepochopitelná, protože je proti zájmu lidí cestujících veřejnou dopravou. Komplikuje jim to cestu hned na začátku, cestou na nástupiště. " - dodal Karel Bílý.

Omlouváme se cestujícím za snížený komfort spojený s čekáním a váš autobus UNITED BUSES. Na řešení nápravy, aby vaše čekání na autobusy UNITED BUSES v Brně bylo na úrovni budeme i nadále pracovat.