Nástupiště 48: Za co platíte při příjezdu na brněnské autobusové nádraží?

09.12.2021

Nástupiště 48 jsme vám představili přesně 15. června 2020. Považujeme jej za symbol nerovných podmínek a události posledních dní nasvědčují, že zcela oprávněně

V den, kdy nás na tuto periferii Zvonařky přesunul konkurenční dopravce a tehdejší provozovatel ústředního autobusového nádraží, společnost TOURBUS, se tento označník stal  "nejslavnějším kusem železa" v zemi. Od letošního roku autobusové nádraží provozuje ČSAD Brno holding. Dlouhodobý vlastník areálu personálně velmi úzce propojený s firmou TOURBUS a. Za oběma zmíněnými společnostmi stojí lidé, jež mají velmi blízko na radnici, neboť syn předsedy představenstva, David Grund, je radním pro investice v Brně. 

Z nástupiště 48 odjížděly autobusy UNITED BUSES téměř tři čtvrtě roku, do 31. března 2021 Zadarmo to nebylo. Za možnost odjezdu a příjezdu z tohoto stanoviště a za vylepení jízdního řádu na zastávku jsme museli platit v hotovosti po příjezdu, nebo při odjezdu 200 Kč. Za 10 měsíců, co od tohoto stanoviště bez osvětlení a střechy odjížděly naše autobusy, jsme zaplatili přes půl milionu korun. Rozumějte přesněji, za prostor 15 x 3,5 metru t.j. 52,5 metru čtverečních, to je více než 13 000 metrů za metr čtvereční za rok.

Pozici jsme v té době rozhodně jednoduchou neměli. Byli jsme nátlakem ze strany provozovatele nádraží a strašením konexemi opakovaně postaveni do situace, jejíž účelem byl jediný - poškodit nás v očích veřejnosti i obchodních partnerů. Myslíme si, že jsme se s celou situací prali velmi zdárně. Spočítali jsme, že v přepočtu na osobu zde každý cestující za nástup, nebo výstup z našeho autobusu zaplatil provozovateli ÚAN Zvonařka přes 10 korun z ceny jízdenky. Možnost vlastního označníku na zastávce? Nepřipouští se. Informace na nádraží, informační plánek, informační kancelář, kde vám poradí? Nepřipouští se. Nic se nepřipouštělo. Jen platba v hotovosti. Bylo-li cílem přesunu nás poškodit, stal se pravý opak.

Rekonstrukce skončila, konec vymlouvání.

Antonín Grund měl vlastní zájem, aby se s UNITED BUSES v dubnu letošního roku dohodl o přesunu stanoviště pod střechu. V jedné ze svých lží totiž uvedl, že přesun na nástupiště 48 byl z důvodů rekonstrukce nádraží a snížené kapacity. A ta letos skončila. Tlak na Antonína Grunda byl navíc i ze strany představenstva společnosti, které preferovalo klid před takovým mediálním sporem. Dohoda skutečně padla. Naše autobusy zamířili pod střechu, ale nevyřešené spory na obou stranách zůstaly. Dvouměsíční, nevýhodná smlouva pro nás coby dopravce, skončila na konci května. A začalo to nanovo. Buď podepište jednostranně nastavenou smlouvu, nebo sem nejezděte. Tak jak to čtete, tak to pan Grund myslel a nejednou vyslovil. Na konci července už totiž v takovém tlaku nebyl. K zaslanému návrhu jsme měli následující výhrady:

  1. Ze smlouvy pro dopravce neplynou prakticky žádná práva, ale jen povinnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za svá pochybení, i když mu takové povinnosti stanovuje zákon 111/1994 sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a mohl by za ně být dopravce pokutován úřady.

  2. Provozovatel nádraží požaduje po dopravci pracovní úkony, které si může a má učinit sám už ve smyslu opodstatnění samotného poplatku.

  3. Smlouva nespecifikuje rozsah a kvalitu poskytovaných služeb, jejich dostupnost.

  4. Ve smlouvě nejsou uvedena přidělená čísla stanovišť.

  5. V návrhu smlouvy chybí ustanovení, že provozovatel jedná vždy jménem příslušné -Dopravce a na její účet dle §2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (NOZ) i zmíněného zákona 111.

  6. Vysvětlení ceny. Jaký rozdíl je v poskytovaných službách dopravci nebo cestujícím, když je jim účtován poplatek vždy jinak podle vzdálenosti odkud dopravce / cestující přijel.

Na začátku července 2021 se lidé okolo ČSAD Brno holding uzavřeli do vakua, vzkázali, že naše připomínky ke smlouvě akceptovat nebudou a každý, kdo na nádraží jezdí, musí jezdit za stejných podmínek. Vzkaz zněl jasně, v návrhu smlouvy se nic měnit nebude. Spor o smlouvu se tedy vleče do dnešního dne.

UNITED NEPLATÍ ZA VJEZDY A ODJEZDY

UNITED BUSES pravidelně posílá 70 korun vč. DPH za každý příjezd, nebo odjezd spoje z nádraží. Tím se už pan Grund nechlubí. Ani tím, že za tyto plnění nevystavuje daňové doklady. Tvrdí, že nemáme smlouvu a v tom má pan Grund plnou pravdu. On s námi totiž smlouvu uzavřít nechce. Cena 70 Kč za každá spoj je odvozena z ceníku jako cena nejnižší se všemi základními službami. Pro vyšší cenu jsme požádali o zdůvodnění, co je v ceně navíc - jak píšeme, bez reakce. UNITED BUSES ale neplatí za žádné další služby, které by mu ČSAD Brno holding poskytovalo, neboť mu žádné takové služby prokazatelně neposkytuje. Důkazem tomu jsou i počty cestujících v autobusech dopravce i skutečnost, že většina z nich žádné služby nádraží skutečně nepotřebuje a v praxi jí ani nejsou poskytovány tak, aby je musel dopravce platit jakýmkoli poplatkem.

Odjezd z ÚAN Zvonařka stojí 60 000 ročně? Jen pro někoho

Podle ceníku ÚAN Zvonařka, který si můžeme přečíst na přelepené dopravní značce při vjezdu do nádraží z ulice Trnitá, říká, že autobusy zde platí od 70 do 220 korun za spoj. Cena bez DPH. Dopravci zde běžně jen za samotný odjezd a příjezd spoje na autobusové nádraží zaplatí statisícové částky měsíčně. Pro příklad, našich 400 spojů by v plné ceně vycházelo na více než 106 000 (teď to činí 33 000 měsíčně) . Napadlo Vás, že autobusy IDS, které odtud jezdí poměrně často, se pěkně prohnu? To máte pravdu, jsou dopravci, kteří dosahují i na vyšší měsíční poplatek, než kolik platí UNITED BUSES. A všichni pod rovnocennými smlouvami, jak říká Antonín Grund, platí několikanásobně předraženou cenu za pronájem označníků a odjezd od něj. Všichni platí jen za možnost přijet na zastávku, nebo od ní odjet. Vše ostatní ve smlouvách je právně nevymahatelné. Tyto rovnocenné podmínky platí pro všechny, až na jednoho dopravce. Tím je Dopravní podnik města Brna, jež na ÚAN od června jezdí. Jestli Vás napadlo, že s těmito cenami se pěkně prohnou, buďte v klidu. Toto je totiž smlouva, která ukazuje reálnou cenu na kolik si provozovatel cení náklady spojené s odjezdem autobusu ze zastávky Brno, ÚAN Zvonařka.

Jak ukazuje smlouva, zveřejněná na registru smluv, je cena za pronájem autobusového stání 60 tisíc korun ročně. 5000 měsíčně. Ale je jen pro někoho! Bez ohledu na počet spojů. Zdarma ČSAD poskytuje informace o odjezdech a i umístění zastávky. Ačkoli se o tom smlouva nevyjadřuje, informace na nádraží se dozvíte odkud MHD jede. Stejná služba, diametrálně odlišná cena. Ano, městská pokladna ušetří, ale zaplatí to spoje Jihomoravského kraje a dálkoví dopravci platící ÚAN statisíce měsíčně.

Brno ušetřilo, mikroregiony nikoliv

Naši linku 921 Dačice - Brno podpořily v loňském roce obce na trase částkou 324 tisíc korun. Pokud by UNITED BUSES mohl platit stejnou cenu na ÚAN, jakou Brno vyjednalo svému dopravnímu podniku, mohly obce mikroregionu polovinu této částky ušetřit. V případě této linky jsme proto spoje přesměrovali do sousední zastávky Brno, Opuštěná, kterou dopravní podnik nezpoplatňuje. Stejně jako město a kraj se snažíme šetřit veřejné zdroje a neplýtvat jimi.

Ptáte se, jestli by pro naše dálkové trasy byl alternativou terminál Benešova třída hotel Grand? Ano, ale za cenu dvojnásobných poplatků za jeden odjezd, které bychom museli promítnout do ceny. Hlavně by takový přesun způsobil rozvázání přípojů na další místní a dálkové linky. Nádraží Zvonařka má svůj smysl zejména jako přestupní terminál a proto nadále žádáme provozovatele o vyváženou dohodu, ať už za nejnižší známou cenu, za kterou poskytne jen služby, které má povinnost poskytovat ze zákona, nebo za cenu vyšší, kdy nám ale dodatečné služby pro cestující a ty bude i smluvně garantovat.

Za UNITED BUSES

Karel Bílý, majitel