Ministerstvo dopravy zrušiio nezákonné stanovisko Kraje Vysočina

06.04.2022

Ministerstvo dopravy České Republiky zrušilo závazné stanovisko, které vydal kraj Vysočina k naší licenci na linku číslo 320920 České Budějovice - Brno. 

Ve svém rozhodnutí nám dalo Ministerstvo dopravy za pravdu a zrušilo předmětné stanovisko KÚ Vysočina a označilo jej za nezákonné. "Dopravce UNITED BUSES ve svém odvolání nenapadal jinou část licence, než tu, které se týkalo závazné stanovisko Krajského úřadu Vysočina, neboť splňovala celou řadu chyb a tak jak bylo sepsáno bylo nezákonné. Mimo jiné jsme poukazovali na nedostatečně odůvodněný zákaz přepravy cestujících 60 minut před a 60 minut po odjezdu dotovaného autobusu. Proti jiným zákazům uloženým podle §12 a §13 zák. o silniční dopravě neměli problém" upřesňuje Karel Bílý, majitel UNITED BUSES

Z Rozhodnutí mimo jiné plyne, že se Krajský úřad Vysočina vůbec nevypořádal s otázkou posouzení negativního vlivu našich spojů na spoje VDV, ani benefitů jaké spoje dálkové a bez přestupů cestující veřejnosti přináší.

K dispozici je níže celé stanovisko Ministerstva dopravy,. Nyní bude odboru dopravy Kú Vysočina prostřednictvím Kú Jihočeského kraje zaslána žádost o vydání nového závazného stanoviska, při jehož vydání se musí úřad a příslušný úředník řídit mimo jiné rozhodnutím a postupovat tak, aby své závazné stanovisko řádně odůvodnil na základě posouzení všech vlivů, negativních ale i pozitivních jaké bezesporu komerční autobusová dálková doprava pro cestující má. 

"Krajský úřad má na vystavení závazného stanoviska ze zákona 30 dnů, zda již obdrželi rozhodnutí nevím. Nicméně věřím, že nejpozději v první polovině května obnovíme provoz linky UB 920 v původní trase a skončí zmatky, které teď z části na lince jsou." Vysvětluje Josef Šelepa, network manager pro linkové dopravu. 

Dálkové autobusy UNITED BUSES jezdí od 16. března po náhradních linkách na trase České Budějovice - Brno je většina spojů vedena přes Dačice. Přímé spojení do části měst a obcí zaniklo na základě odvolání proti závaznému stanovisku Kú Vysočina.