Mimořádné zrušení části spojů na linkách 320924 a 340900 dne 17.9.2021

17.09.2021

Vážení cestující,

z mimořádných technických důvodů na straně jedné vzniklé logistikou náhradních dílů, nezbytnou pro údržbu našich vozidel, na straně druhé nedostatek řidičů způsobený stavebními pracemi a uzávěrkami na silnicích I/35 a I/43 kde dochází v uplynulém týdnu k výraznému zpoždění a tím "vyčerpávání" personálu vlivem povinnosti dodržet denní doby odpočinků řidičů a v případě, že řidič poruší maximální dobu řízení zajistit náhradní volno.

Souhra těchto událostí má za příčinu nezbytné zrušení / odřeknutí 4 autobusových spojů v naší síti dne 17. 9. 2021.

Mimořádné opatření se týká těchto spojů a linek:

Linka 320924 České Budějovice - Týn nad Vltavou - Praha

  • Spoj 101 - zrušen, náhradní spojení možné dalšími linkami na trase vč. vlaku
  • Spoj 102 - zrušen, náhradní spojení možné dalšími linkami na trase

Kompenzace: Cestujícím se zakoupenou jízdenkou na tyto spoje bude automaticky vráceno 100% ceny zaplaceného jízdného.

Linka 340900 Hradec Králové - Brno

  • Spoj 806 - spoj odřeknut. Náhradní doprava zajištěna v úseku Hradec Králové - Brno.

Popis náhradní dopravy: spoj 10 linky 890850 dopravce Retrobus Prostějov s.r.o. S dopravcem je uzavřena domluva, aby uznal elektronické jízdenky a rezervace dopravce UNITED BUSES na tomto svém spoji. Cestující, který tuto možnost nebude chtít využít, musí rezervaci zrušit před odjezdem. V takovém případě bude cestujícím vráceno 100% ceny jízdenky. Dopravce Retrobus s.r.o. označí vozidlo v prostoru předních dveří cedulkou "Náhradní vozidlo za spoj dopravce UNITED BUSES s.r.o.". 

Jízdní řád, odjezdová nástupiště náhradního spoje:


Spoj do Brna přijíždí s 5 minutovým odstupem od spoje UNITED BUSES a obsluhuje shodné zastávky po trase linky. 

Dopravce UNITED BUSES se tímto cestujícím hluboce omlouvá za způsobené komplikace

Přijměte prosím naši omluvu spolu s nejvčasnějším možným upozorněním na vzniklé výpadky v síti našich spojení.


V Českých Budějovicích dne 17. 9. 2021