Kraj Vysočina omezuje cestující. Zakázal UNITED BUSES přepravovat cestující na území kraje.

17.01.2022

Autobusy UNITED BUSES nebudou pravděpodobně smět po dvou letech provozu přepravovat cestující na území Kraje Vysočina. Jejich přepravu kraj dopravci zakazuje a podmiňuje tím vydání nových licencí na trasách linek Telč-Třebíč, Třebíč-Jihlava, Jihlava-Humpolec, Humpolec Pelhřimov a Kamenice nad Lipou-Pelhřimov.

Každý měsíc s námi po Vysočině jezdí tisíce cestujících do práce, do školy, za nákupy i turistikou. Nabídkou spojů jsme předním dálkovým dopravcem spojujícím kraj Vysočina dálkovými autobusy s Brnem, Prahou a Jihočeským krajem. V letošním roce nám v březnu, po dvou letech končí licence na linku České Budějovice - Brno. V polovině prosince loňského roku jsme požádali Jihočeský kraj o udělení nové licence na tuto trasu, neboť máme v plánu vám zajistit komfortní dálkové spojení na této trase dalších 5 let (maximální doba platnosti licence).

"Na základě žádosti a v rámci řízení o udělení nové licence, byl dotazován kraj Vysočina, který se vyjádřil tak, že si podmiňuje, aby naše autobusy přepravovaly cestující na trasách Telč-Třebíč, Třebíč -Velké Meziříčí, Kamenice nad Lipou-Pelhřimov, Humpolec -Jihlava, Pelhřimov-Jihlava a Jihlava-Pelhřimov s hodinovým odstupem od dotovaných spojů. Abych byl přesný, nepojedeme 60 minut před a 60 minut po spoji objednaném krajem Vysočina, zatímco doposud platilo 30 minut před a 20 minut po odjezdu a neměli jsme s tím žádný problém. My jsme v žádosti i takové podmínky navrhovali. Snahou kraje je naše cestující omezovat a nasměrovat do svých dotovaných spojů, bez ohledu na jejich zájem. Naše spoje jedou nejkratší cestou, spojují větší města v kraji a nikterak se s nimi (dotovanými autobusy) o cestující nepřetahují i proto, že jsou řádově o 10% dražší na většině tras, než autobusy VDV " vysvětluje Josef Šelepa, network manager linkové dopravy UNITED BUSES

Omezení zakotvil Kraj Vysočina do nové licence, kterou vydává Jihočeský kraj. I ten dopravci stanovil omezující podmínky, ale shodné se stávající licenci v rozsahu 20 minut před a 20 minut po odjezdu dotovaného spoje. "S omezením od Jihočeského kraje nemáme žádný problém a chápeme jej. Dává smysl a cestujícím přináší na trasách mnohem více spojů, než kolik by si kraj musel sám objednávat. Stejná omezení od kraje jsme měli ve stávající licenci a fungovalo to dobře. Omezení od Kraje Vysočina nejsou v zájmu cestujících a veřejnosti" doplňuje Josef Šelepa.

Jihomoravský kraj, na jehož území je vedena jen nepatrná část linky mezi Velkým Meziříčím a Brnem, žádné omezující podmínky dopravci neudělil. Stejně jako v minulosti. Naše linka je pro kraj doplňkem, a tak vnímáme postoj Jihomoravského kraje jaké vstřícný krok k cestující veřejnosti.

"Vlastní analýzou provozu okolo nás jsme zjistili, že nebyly za poslední dva roky Krajem Vysočina zřízeny žádné nové spoje, které by kolidovaly s naší stávající a zavedenou nabídkou a kde by měla vzniknout nějaká časová kolize, která by si jakkoli ospravedlnila tato razantní omezení. Snahou kraje je jen přesměrovat naše cestující do svých autobusů. Zákaz 60 minut před odjezdem a 60 minut po odjezdu nás na některých tratích doslova vyřazuje z trhu a omezuje naše cestující. Zároveň vytváří uměle nerovné konkurenční prostředí ve vztahu ke stávající nedotované konkurenci, která má mnohdy na společných trasách i výrazně odlišné a lepší podmínky a omezení. Naše spoje nejezdí vyloženě proti autobusům základní dopravní obslužnosti a na Vysočině jsou velmi důležitým a cestujícími vítaným doplňkem, mimo jiné pro spolehlivost, komfort, rychlost i hustou síť spojů provozovanou jedním dopravcem s návazností na další regionální přípoje. Kraj si tímto krokem nepřivede nové cestující, ale naopak vyžene další z veřejné dopravy " vysvětluje majitel UNITED BUSES Karel Bílý.

Proti podmínkám stanoveným Krajem Vysočina v nové licenci se odvoláme, tím se celý proces udělení licence prodlouží. Stávající licence na linku České Budějovice - Brno nám končí v polovině března letošního roku. Bez nové licence dopravce vyjet nemůže a zákon přímo stanoví, že stávající prodloužit nelze. Nové omezují podmínky, pokud přijmeme, už nemůžeme zpětně změnit.

"Po právní stránce je situace složitá. Stanovisko Kraje Vysočina je pro Jihočeský kraj ze zákona závazné. Toto konkrétní, k lince České Budějovice - Brno, je navíc špatně sepsané, rozsahem omezení neurčité, obsahuje omezení na trasy kterými linka ani nejede a neobsahuje časové polohy dotovaných spojů kterými se máme řídit. Musíme se proti němu odvolat. Ministerstvo dopravy má na vyřízení až 60 dnů, pak je zde další lhůta do vydání nové licence. Reálně tak hrozí, že pokud se nenajde rychlé řešení, museli bychom přímé autobusy na trasách České Budějovice - Telč - Třebíč - Brno a České Budějovice - Pelhřimov - Humpolec - Jihlava - Brno zastavit k 16.březnu, kdy nám stávající licence skončí. Zcela bez spojení do Brna nebo do Českých Budějovic bychom ale oblasti, které obsluhujeme, nenechali. Máme síť postavenou tak, že dokážeme v případě vzniku licenčního vakua vypadlé spoje úsekově zajistit. Pro cestující to bude asi trochu náročnější, ale provizorní řešení zachování spojení máme." vysvětlil k problematice Karel Bílý.

UNITED BUSES přes Vysočinu provozují autobusové linky Strakonice - Pelhřimov - Jihlava - Brno, Třebíč - Jihlava - Praha, Dačice - Jemnice - Moravské Budějovice - Hrotovice - Brno, České Budějovice - Pelhřimov - Praha. Týdně kraj křižuje 200 dálkových spojů v různých směrech, které využívají desítky tisíc cestujících měsíčně. Rozsahem jde o největší síť dálkového spojení provozovaným v rámci kraje jedním dopravcem. V roce 2022 plánuje dopravce dálkové linky z Vysočiny rozšířit o nové, zatím neobsluhované směry.


Nová omezení udělená krajem v licencích se mají dotknout cestujících na tratích spojů v relacích:

Telč - Třebíč, většina spojů v pracovních dnech, jeden o víkendu

Třebíč - Jihlava, většina spojů v pracovních dnech, některé o víkendu

Humpolec - Pelhřimov, většina spojů v pracovních dnech mimo přepravní špičku ve 30 minutovém taktu

Pelhřimov - Kamenice nad Lipou, většina spojů v pracovních dnech

Jihlava - Kamenice nad Lipou, v neděli

Třebíč - Velké Meziříčí, v pracovních dnech 

Telč - Studená, v pracovních dnech 

Závazné stanovisko kraje vysočina, omezující cestující