Kraj Vysočina omezuje cestující. Končí linka Dačice - Jemnice - Moravské Budějovice - Hrotovice - Brno

09.05.2022

Po necelých dvou letech opět končí provoz mezikrajské dálkové linky po trase, kde autobusy jezdily přes 50 let. Na vině ukončení provozu a zhoršen cestování nejen v rámci kraje, ale i mimo něj, je odbor dopravy Kraje Vysočina, který v rámci řízení o udělení licence dopravci zakázal přepravu cestujících v rámci kraje od Jemnice po Hrotovice. Podmiňuje tím vydání nové licence na trasu Dačice - Jemnice - Moravské Budějovice - Hrotovice - Brno.


Komerční autobusovou linku 320921 Dačice - Jemnice - Moravské Budějovice - Hrotovice - Brno obnovil dopravce UNITED BUSES v srpnu 2020, více než půl roku poté, co její provoz přerušil jiný dopravce provozující místní dotované linky a případné pokračování provozu podmiňoval dotací. Linka v této trase má tradici 50 let. Rozhodně nepatří k prázdným, ale ani k ekonomickým tahounům. Linku jsme obnovili v rozsahu jednoho až dvou párů denně spojů a udrželi její omezený provoz do dnešní doby.

Licence končí 31. května 2022. V rámci řízení o udělení nové licence jsme na začátku března požádali o novou a bohužel, tak jako v případě licence na linku 320920 České Budějovice - Brno přes Telč, kraj Vysočina klade podmínky, které jsou pro komerční nedotovanou autobusovou linku likvidační. Fakticky tak znemožňují plnohodnotné využití takového autobusu pro běžné cestování.

Jednání kraje Vysočina veřejnou službu degraduje. Do této linky jsme v loňském roce "investovali" z vlastních prostředků přes milion korun, aby přežila. Covidové období ji skutečně moc nepomohlo. Na toto nám nedal nikdo ani korunu. Nikdo, tedy stát, ani kraj. Na ztráty z roku 2020 se pomáhaly skládat obce a města po trase. Kraj se také o problematiku ani trochu nezajímal. To, jak lidé odtud a sem jezdí, je jim skutečně jedno. Na tomto si trváme a stanoviska, která krajský úřad vydává, o tom svědčí.

Zákaz prakticky celý den


V závazném stanovisku si kraj Vysočina podmiňuje udělení licence vyslovením zákazu přepravy cestujících například:

v úseku Jemnice - Moravské Budějovice v pracovních dnech: 03:45 - 18:47; 19:00 - 21:00

v úseku Hrotovice - Dukovany v pracovních dnech: 03:45 - 18:19; a tak dále. Celé závazné stanovisko je přiloženo na konci této tiskové zprávy.

Tyto zákazy autobusové spojení degradují na to, že byste jej mohli využít jen k cestě do Brna. K ničemu jinému. A to se skutečně dopravci, žádnému dopravci, nevyplatí provozovat. Podobně přísné podmínky už Ministerstvo dopravy v jiných případech rušilo jako nezákonné.


Co zákaz znamená?

Zákaz v praxi znamená, že nemůžete takový spoj využít, ačkoliv pojede s větším odstupem od jiného, dotovaného spoje směrem, kterým potřebujete jet, pokud chcete jet v rámci Vysočiny. Takto to ale funguje již dnes a pokud se na této trase můžete s naším autobusem svézt, tak protože aktuálně nikomu nepřekáží. Do 31. května.

Kraj své závěry, proč zakazuje lidem možnost využívat komerční autobusy na území kraje, opírá o údaje o počtu přepravených cestujících pouze z března 2022. Úředníkům ale asi nedošlo, že my na této konkrétní trase jezdíme, linka není nová, ale již existující, a že tedy pokud s námi dnes můžete jezdit a jezdíte, asi logicky nebudete v datech přepravených cestujících dotovanými autobusy. Nelze nechat stranou fakt, že úřad se opírá o vzorek dat založených na jednom jediném měsíci, notabene v souběhu s existující linkou a je drzost tvrdit, že i dalším pokračování provozu ovlivní dotované autobusy a chuť s nimi jezdit až ze sta procent. Tento boom se totiž neděje ani dnes.

Další, nepřehlédnutelná skutečnost je, úřad nemá relevantní data, o která by se mohl opřít. Porovnal jen jeden měsíc, nemá možnost porovnat si několik let zpětně a to ani v posledních dvou letech a před touto dobou, kdy už naše spoje na trase jezdily, nebo před jejich příchodem. Naopak, úřad tím odhalil, že taková data vlastně nemá vůbec - nezajímá se jednoduše o to, na kolik je systém efektivní a lidé jej využívají.

Zavádějící data, o které se úřad opírá: tržba dotovaných autobusů necelých 11 korun na kilometr. Plýtvání veřejnými penězi.

V odůvodnění narazíte na zmínku, kde Kraj Vysočina uvádí tržbu cca. 10,34 Kč na kilometr. Podotýkáme, že tato částka je relevantní i na jiných trasách, kde Kraj Vysočina objednává autobusovou dopravu a omezuje komerční linky, například i Třebíč - Jihlava nebo Jihlava - Humpolec, a nasvědčuje to faktu, že v systému je něco špatně, ale komerční autobusy to rozhodně nebudou. Co byste ale neměli přehlédnout, je nehorázné plýtvání veřejnými financemi. Kilometr dotované linky totiž kraj stojí přes 30 korun na kilometr, bez DPH. Plyne z toho, že více jak ⅔ ceny kraj doplácí, aniž by znal a zajímal se o efektivitu vynaložených prostředků a pokud jde o dlouhodobý stav, tak naopak, aby na dopravě ušetřil a objednával jen to nejnutnější.

Ekonomický nesmysl

Vyjet na linku, která vám dovoluje prakticky naložit jen ty, kteří jedou do Brna a která na ½ trasy nesmí prakticky vozit cestující je ekonomický nesmysl. Pro představu, trasa měří 110 kilometrů a cena za jedno "kolečko" dnes činí 9 900 Kč bez DPH a zisku dopravce. To jsou de facto fixní náklady na cestu tam a zpět. Pokud vezmeme, že autobusem do Brna a z Brna jede průměrně 24 cestujících/spoj, každý by musel za jízdenku nově platit 206 korun. To je více, než může jízdenka na takovou vzdálenost podle cenové regulace stát. Zákaz nemá vliv na snížení nákladů, to zda autobus někudy jede a smí, nebo nesmí vozit cestující, nemá vliv na provozní náklady ty jsou řekněme pokaždé stejné. Má-li být doprava udržitelná a má-li fungovat jako celek, dělá se jinak, než jak to veřejnosti ukazuje Kraj Vysočina. Stejne tak je ekonomický nesmysl, když Kraj Vysočina utrácí peníze na něco, co lze zajistit komerčně a jde tak vyloženě proti duchu legislativy ČR i EU, která o dopravě hovoří tak, že dotovat se mají ty nejnutnější spoje a zbytek má být zajištěn komerčně. V tomto kraji to dělají zcela opačně.

Skutečnost, že za dva roky nevznikla žádná snaha vedení kraje, ale ani krajských politiků, aby tato linka byla součástí integrovaného systému, dává poznat, že je jim skutečně zájem a cestovní potřeby lidí v této oblasti lidově řečeno, ukradené. Vážení lidé, kteří v oblasti jež toto ukončení provozu postihne, můžeme vám jmenovat politiky a lidi, kteří měli zájem na tom aby linka existovala, kteří s námi byly ty dva roky v kontaktu. Ale ty krajské v tom rozhodně nenajdete. Zájem o vaše lepší cestování, komfort a existenci linky měli lokální představitelé měst a obcí.

Nelíbí se nám postup kraje, odvoláme se. Lidé by si měli na odbor dopravy stěžovat.

S takto sestaveným závazným stanoviskem, které nám zakazuje přepravovat cestující nesouhlasíme.

"Zákaz už není vysloveně hodinu před a hodinu po odjezdu spoje, ale když se se stanoviskem seznámili, zjistili jsme, že tam toto pravidlo je i nadále. Například první autobus z Jemnice do Moravských Budějovic jede hodinu poté, co máme zákaz přepravy. V čase od 7:45 do 9:45 nejede také nic, přesto máme zákaz přepravit cestující. Kraj jen to, co předtím napsal na dvě stránky teď rozepsal na 12 stran, a snaží se tvrdit, že kdybychom náhodu ve dne jeli a vezli cestující, všichni zřejmě utečou do našich autobusů," vysvětluje Josef Šelepa, network manager UNITED BUSES.

Postup kraje a jeho stanovisko se nám nelíbí a stanovisko, ač nevykazuje tak zásadní vady, jako to předešlé, není v souladu s veřejným zájmem. Kraj lidem vzkazuje, že ničím jiným po kraji jezdit nemohou. Podle nás na toto rozhodně nemá právo.

"Nezbývá nám, než se odvolat opět k Ministerstvu dopravy, což ale s ohledem na časovou tíseň nevyhnutelně povede k přerušení provozu autobusů na této lince nejpozději k 31. květnu 2022." sdělil Karel Bílý, majitel UNITED BUSES.

Kraj si zahrává s důvěrou veřejnosti v autobusovou dopravu jako celek

Licence na stávající linku nám končí 31. května 2022. Do tohoto data je nemožné, aby Ministerstvo dopravy stanovisko podrobilo přezkumu a mohlo rozhodnout, zda jsou podmínky přiměřené a v souladu se zákonem, či nikoliv. Cestující si tak musí najít nové spoje, provoz bude přerušen. Stávající povolení na linku nelze ze zákona prodloužit. Je nám to velmi líto a nepíše se nám to lehce, naopak. Jsme hodně naštvaní na úředníky tohoto kraje, ale i politiky, kteří ve volebním roce nejeví zájem o to lidem dopravu zlepšovat aniž by je to stálo mnoho peněz. Na tuto konkrétní trasu žádnou jinou další licenci nemáme, jako tomu bylo u trasy Třebíč - Telč a jiných na Vysočině, kde snaha kraje omezit cestování s námi již byla. Bohužel, linka a spoje v tomto případě alternativní náhradu nemají.

Návrat je možný nejdříve poté co proběhne odvolací řízení. Aktuálně probíhá odvolací řízení na linku 320920 do Brna a i proti tomuto stanovisku se budeme znovu odvolávat. Inu, na Vysočině dělají vše proto, aby jste veřejné dopravě důvěřovali jako celku.

Zánik linky znamená přerušení přímého spojení s Brnem, ale i mezi třemi kraji.


Dačice, Jemnice, Třebelovice, Rácovice, Dědice, Moravské Budějovice, Lukov, Blatnice, Jaroměřice n. Rokytnou, Račice, Hrotovice, Myslibořice, Rouchovany, Dukovany, Jamolice a další a současně přerušení jediného přímého spojení Jihočeský Kraj - Kraj Vysočina - Jihomoravský kraj touto trasou. "Pracujeme na náhradní variantě a spoje na trase České Budějovice - Vysočina - Brno nějak zajistíme, zase si pomůžeme ještě jinými linkami, ale protože probíhá odvolání i na linku 320920 a nové stanovisko k ní od Kraje Vysočina nemáme, obávám se, že ještě některá další místa, která nebudeme schopni díky přístupu úředníků Kraje Vysočina k linkové dopravě obsloužit, přibudou." uvedl Josef Šelepa, network manager UNITED BUSES.


K tématu Kraj Vysočina a omezování komerčních linek