Dopis zákazníkům - PF 2022

31.12.2021

Vážení zákazníci,

blíží se konec roku a my bychom vám rádi poděkovali za vaši přízeň, které si velmi vážíme pokaždé, když se rozhodnete využít některého z našich spojů. Vaše pozitivní ohlasy, úsměvy (ač schované většinu roku pod rouškou), lajky na sociálních sítích i obsazená sedadla nám dodávají smysl pro naší práci a sílu pokračovat v tom, co děláme. Do letošního roku jsme vjeli s velkým optimismem, přesto šlo bezesporu o další těžký rok pro veřejnou, nezávislou, pravidelnou linkovou dopravu. Ve srovnání s rokem "nula" to letos bylo o malinko lehčí. Složité situace kolem infekce "korony" jsme se nezalekli ani v roce 2021 a pod značkou UNITED BUSES vyjeli tisíce dálkových spojů napříč Českem. Dovolte nám jej po dopravní stránce zhodnotit.

První polovina roku 2021 se bohužel nesla ve znamení lockdownů, uzavřených škol, omezování pohybu osob ve snaze zamezit šíření infekce koronaviru, což se velmi nebalze podepsalo na ekonomice veřejné dopravy jako celku. Až na drobné výjimky, jsme na všech našich linkách udrželi omezený provoz minimálně jendou denně i v dobách nejtvrdších uzávěrek a nenechali jsme tak, pokud to jen trochu šlo, žádné cestující odříznuté od spojení s okolím. Celá tahle "legrace" nás stála několik milionů korun na přímých nákladech a ke snížení ztrát nám pomohli jen cestující a v případě linky UB 921 ještě obce a mikroregiony od Dačic po Dukovany.

ALE..., i těžká doba přináší své světlé okamžiky a důležité milníky, jako jsou překonání hranice 100 000 přepravených cestujících po 11 měsících provozu, nebo rozšíření sítě o nové linky i přes složitost doby, jaká pro cestování panovala.

Během prvních 6 měsíců roku 2021 se naše síť významně rozrostla o nové spoje ze Strakonic do Brna, z Dačic a Týna nad Vltavou do Prahy, z Brna do Pece pod Sněžkou a Hradce Králové, z Prahy do Jihlavy a Třebíče. Po dvouleté pauze vyjela i turistická linka podél Vltavy, známá jako vodácký autobus.

Aktuálně jezdí v síti UNITED BUSES více než 200 dálkových autobusů týdně spojujících jižní Čechy Vysočinu, jižní Moravu, východní Čechy a Prahu.

V dubnu jsme po částečné shodě s provozovatelem největšího jihomoravského nádraží dali sbohem nástupišti 48 na ÚAN Zvonařka, od jisté doby nejznámějšímu štaflu pro autobusy nejen v Brně. Spory o kvalitu poskytovaných služeb, jejich vymahatelnost a prokazatelnost ovšem zůstaly. Na opakovaně nesvítící tabule, mizernou kvalitu informací, nebo zvláštní cedulku na informacích autobusového nádraží si za těch pár měsíců zvykl každý. Ukázalo se, že rozhodující jsou spolehlivé a kvalitní služby dopravce, dochvilnost a pravidelnost jízdního řádu. Cestující si naše spoje našli i přes vyloženou snahu provozovatele nádraží nás poškodit a přinutit podepsat jednostranně výhodnou smlouvu. A nám to jen potvrdilo naší domněnku, že ten kdo poskytuje rozhodující službu cestujícímu, aby přišel na nádraží je dopravce, nikoli nádraží které na cestujících pak "parazituje" skrze poplatky. Dnes již bývalý předseda představenstva, pro kterého se spor stal sporem v osobní rovině, s námi přestal komunikovat v červenci a od té doby, pokud již něco vzkázal, byla to vždy jen sankční faktura a penále za vjezd na nádraží bez smlouvy - kterou s námi ale nechtěl uzavřít. V příštím roce bychom chtěli po dvou letech dosáhnout řešení. Přeci jen, měsíčně posíláme desítky tisíc byť jen za samotný vjezd na ÚAN a dodnes nemáme na toto jedinou fakturu. V tomto si slibujeme, že nový vlastník bude mít zájem, aby nádraží fungovalo pro veřejnost a bude mít zájem se s dopravci na podmínkách domlouvat, nikoli je jednostranně diktovat.

V červenci jsme zahájili spolupráci s největším soukromým osobním železničním dopravcem ve střední Evropě a největším českým soukromým dopravcem, RegioJet, který zahrnul spoje na linkách České Budějovice - Brno, Brno - Hradec Králové a Český Krumlov - Lipno nad Vltavou do své sítě. Díky spolupráci s RegioJet se nabídka cestujícím výrazně rozšířila. Na jednu jízdenku lze využít kombinace spojů obou dopravců. I v nadcházejícím roce máme zájem cestujícím tuto nabídku ještě více rozšířit.

Zejména letní provoz potrápilo rekordní množství uzavírek, které na našich silnicích a trasách probíhaly. Zpoždění, kolony, nervozita. Ale opravit se to skutečně musí. Celkem jsme v letošním roce vypravili přes 10 000 spojů a je nasnadě, že při takovém čísle se někdy, něco nepovede.1 722 spojů mělo zpoždění do 15 minut vlivem hustoty provozu, 142 spojů mělo zpoždění nad 30 minut ze stejného důvodu. 161 spojů odjelo se zpožděním do 5 minut zapříčiněné čekáním na opožděné cestující. 16 spojů nedojelo včas protože si autobus po cestě postavil hlavu a bylo třeba povolat do služby náhradní vozidlo. 10x se stalo, že byl spoj zrušen z důvodu nedostatku řidičů. 1 spoj neodjel včas, neboť řidič zaspal. Všem cestujícím a zákazníkům, které postihla jakákoli komplikace spojená s cestou s námi se ještě jednou hluboce omlouváme.

Do příštího roku hledíme s bojovně a s optimismem. Čeká nás boj o udržení podmínek provozu v licencích na linkách tak, jak je máme doposud, ale i o zákazníky, neboť cítíme snahu státní správy tlumit nedotovanou dopravu na úkor té dotované. Válčit budeme i za zastávky a ceny, které za ne dnes platíme, podobně jako za úroveň a vymahatelnost poskytovaných služeb, které jsou nám a cestujícím (prý) na zastávkách poskytovány a následně účtovány. Připravujeme nové linky, první z nich vyjede již za dva dny na trase Praha - Jeseník. A tak jako v letošním roce, i v tom příštím bude jezdit turistická linka - vodácký autobus.

Společně jsme dali práci menším autobusovým dopravcům, kteří v nepravidelné dopravě přišli o všechny zakázky. S autokary firem Rozsíval Travel, Symphony Travel, Radomír Boři a.d, Petr Šimůnek a.d, Oldřich Řezanina a.d a Otakar Vodička a.d. se na linkách UNITED BUSES setkáte pravidelně i v příštím roce. Bez vás by se i tato kola zcela zastavila. Za to, že tomu tak není vám patří velké poděkování.

Máme velkou radost a je nám ctí, že jste součástí rodiny UNITED BUSES. Přejeme vám mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v novém roce. Pohodlně se usaďte v některém z našich autobusů, chystáme se přeřadit na dvojku a společně vjedeme do roku 2022.

"Tak kam to bude?"🧡


za kolektiv UNITED BUSES

Karel Bílý, majitel

Josef Šelepa, network manager pro linkovou dopravu