Bezpečnostní pokyny v autobusech UNITED BUSES od 25. 2. 2021

23.02.2021

Ochrana cestujících a udržení dostupnosti veřejné dopravy na prvním místě

V souvislosti opatřením Vlády ČR upravujeme bezpečností pokyny na palubách našich autobusů tak, abychom ochránili naše zákazníky, vyhověli podmínkám legislativy a zajistili bezpečný provoz autobusů v naší síti. Řídíme se nařízením vlády a dalšími doporučeními a pevně věříme, že spolu s námi je budete na společných cestách respektovat i vy.

Bezpečnostní pokyny pro cestování autobusy UNITED BUSES

Cestování autobusem, nebo veřejnou dopravou vůbec vyžaduje odpovědně chování každého cestujícího. Uvědomujeme si, že vás podobná opatření mohou rozladit, nebo od cesty odradit. V žádném případě nechceme dosáhnout ani jednoho. Tak jako vám, i nám záleží na tom, abychom vzájemnou ohleduplností a dodržováním pravidel přispěli k udržitelnosti spojení a přispěli ke zlepšení epidemiologické situace v naší zemi. Děkujeme všem za respektování těchto opatření bez výhrad.

Co musíte udělat bez výhrad

 • při nástupu do vozidla, po celou dobu přepravy a při výstupu z vozidla je povinnost chránit dýchací cesty za pomoci respirátoru nejméně třídy KN95 nebo FFP2, nebo dočasně alespoň dvou chirurgických roušek

 • ochranu dýchacích cest musíte mít také při každé komunikaci s řidičem, nebo při ukládání/vyndavání zavazadla, nebo spoluzavazadla ze zavazadlového prostoru autobusu

 • Každý cestující je povinen použít dezinfekci na ruce před nástupem do vozidla

 • Pokud to je možné, odložit cestu veřejnou dopravu v případě že právě proděláváte onemocnění dýchacích cest, chřipku, máte teploty ... zkrátka nejste fit. Vyležet a pak cestovat, zlaté pravidlo

 • pokud nemáte jízdenku koupenou online, uposlechneme posádku vozidla s určeným sedadlem, kam se máte posadit

Co můžete udělat, aby kontakt byl co nejmenší

 • jízdenku kupte online v eshopu UNITED BUSES, nebo partnerských prodejců.

Proč toto?  Zjednodušíte tím své odbavení, omezíte kontakt a manipulaci s penězi 

 • nekonzumujte žádné jídlo ani jiné potraviny během jízdy.

Proč toto? zjednodušíte tím práci našim řidičům, kteří autobusy mezi spoji uklízí a dezinfikují

Co pro bezpečnost děláme my

 • Řidiči a zaměstnanci UNITED BUSES jsou vybaveni ochrannými pomůckami
 • Vizuální bezdotyková kontrola elektronických jízdenek a respektování bezpečnostních rozestupů dva metry mezi cestujícími
 • Dezinfekce vozidel po každé jízdě a důkladný úklid celého autobusu denně
 • Pravidelná výměna filtrů klimatizace

Děkujeme za ohleduplnost na cestách. 

UNITED BUSES