Autobusy Dačice - Moravské Budějovice - Brno finančně podpoří mikroregiony

30.04.2021

Dopravce UNITED BUSES provozuje síť vnitrostátních dálkových autobusů z jižních Čech a Vysočiny do Prahy a Brna, mimo jiné i dálkové spoje na trase Dačice - Moravské Budějovice - Brno. Aby jediné přímé spojení s Brnem pro výrazný pokles cestujících i tržeb v důsledku protiepidemických opatření nezaniklo, přispějí mikroregiony po trase linky finančně na vzniklou ztrátu.

Autobusové spoje Dačice - Jemnice - Moravské Budějovice - Hrotovice - Ivančice - Brno protínají mikroregiony, kde žije téměř 62 tisíc obyvatel a vede přes 3 kraje. Nabízí jediné přímé spojení Dačic s jihozápadem Vysočiny, jihovýchodem jihomoravského kraje a Brnem. Dopravce linkou navázal na téměř 50 let existující spojení, které na sklonku roku 2019 zaniklo. Celkem 27 spojů týdně zajišťujeme komerčně, bez finanční podpory z krajů, kterými je linka vedena.

"Mezikrajská dopravní obslužnost v podobě přímého a rychlého spojení do Brna je pro obyvatele Moravských Budějovic a dotčených mikroregionů nezbytná. Práce, lékař, studium, důležité úřady, ale i zábava a kultura... to jsou jen některé důvody, proč lidé do Brna pravidelně dojíždí. Pokud nenajdou přímé spojení, často raději sedají do auta, nebo volí spolujízdu. Jistě se tam dá odjet i jinak, s několika přestupy a kombinacemi vlaku a autobusu. Od občanů máme mnoho reakcí, že tahle kombinovaná možnost je nepohodlná, časově i finančně mnohem náročnější a v případě zpoždění nespolehlivá." vysvětluje nezbytnost přímého spojení s Brnem radní Moravských Budějovic, Zdeněk Janderka.

Obnovené autobusové spoje využilo od poloviny srpna do konce loňského roku 6 719 cestujících. "Na to, v jaké jsme se půl roku nacházeli situaci, kdy cestovat šlo jen v nutných případech, jsou to velmi dobrá čísla a je vidět, že o linku je mezi lidmi zájem a chyběla by jim. Jezdila tu padesát let. Zájem veřejnosti o udržení tohoto spojení nelze přehlížet," poznamenal Ing. Karel Macků, starosta Dačic.

Výrazný úbytek cestujících a s tím spojený propad tržeb způsobený koronavirovými omezeními v uplynulých 4 měsících způsobil, že se linka stala výrazně ekonomicky nerentabilní. "Tržby z jízdného nepokryly mnohdy ani základní náklady na naftu, mzdu řidiče nebo poplatky provozovatelům nádraží. To jsou položky, kterým se nijak nevyhneme. Jen za autobusová nádraží, kde linka zastavuje, jsme museli za stejné období zaplatit přes 100 000 korun. To je v době, kdy autobusy využívalo autobusy mnohem méně cestujících a děláte tu službu s prodělkem, skutečně pro nezávislou linkovou dopravu likvidační. Peníze za zastávky jsme tady platili konkurenčním dopravcům, kteří provozují linky plně financované kraji a sami si podobné poplatky neúčtují a pokud ano, jsou také hrazené z rozpočtu krajů. Nezískáte za to žádnou významnou službu pro cestující a ani za to nezískáte automaticky cestující, platíte jen za to, že jezdíte na nádraží, které leží na soukromém pozemku a máte vylepený jízdní řád. Často proto, že nemáte ani jinou možnost. V našem případě nám tyto poplatky účtoval dopravce, který sám z této linky odešel a bez náhrady ji zrušil. Nesetkal jsem se s žádnou ochotou, jaká by situaci, která panovala, ulehčila. Třeba jen v obyčejném prodloužení splatnosti faktur za vjezd na nádraží. Naopak, jednání mělo prvky šikany a snahy nás ekonomicky poškodit," vysvětluje situaci, která k jednání s mikroregiony o nezbytné finanční podpoře vedla Karel Bílý, majitel UNITED BUSES.

Příspěvek podle počtu obyvatel

Klíčem k výpočtu příspěvku je počet obyvatel v jednotlivém mikroregionu kterým spoje projíždí. "Dopravce vedl jednání o finanční podpoře se všemi mikroregiony na trase, ta byla podmíněna podporou všech zainteresovaných. To znamená, buď se na příspěvku budou podílet všichni, nebo nikdo. Příspěvek jako takový je navržený tak, aby pokryl dopravci polovinu ztráty," vysvětluje místostarostka Dačic, Kateřina Marková.

V mikroregionech žije celkem 61 875 obyvateli. Celková ztráta vyčíslená dopravcem činí 649 688 korun. Jednání mezi dopravcem a zástupci mikroregionů, vedla k dohodě, kde každý mikroregion přispěje částkou v přepočtu 5,20 Kč na obyvatele ročně. Celkem se tak mikroregiony podílí na snížení ztráty částkou 324 844 Kč ročně. Kraje se na provozu linky ani na zmírnění ztrát finančně nepodílí.

Finanční příspěvek mikroregionů dopravci je vyjednán pouze na rok 2021. Pokryje 50 % ztráty, které autobusy vygenerovaly za období od 16. srpna do 31. prosince 2020.

"O spoje této linky byl po jejím spuštění mezi veřejností velký zájem. Různá omezení způsobila, že v autobusech zůstalo minimum cestujících, zbytek vlastně nemohl nikam pořádně cestovat. Pro nás je to důkaz, že spoje mají svůj význam a s pozvolným rozvolněním omezení jejich obsazenost pozvolna narůstá. Z Dačic do Brna jede autobus v pracovních dnech 3x, v sobotu 1x a v neděli 3x. Z Moravských Budějovic jede v pracovních dnech 2x - 3x a v neděli 1x. Podobně tomu je v opačném směru. Spoje jsou součástí linek 920 a 921 a zajišťují spojení také do Telče, Třebíče, Jaroměřic nad Rokytnou, Hrotovic, Ivančic nebo Velkého Meziříčí. V rámci sítě linka navazuje na dálkovou linku 901 Dačice - Jihlava - Praha a rozšiřuje tak další možnost využití. Zákazníkům s elektronickou jízdenkou z našeho eshopu přestup garantujeme," objasnil význam linky v síti dopravce UNITED BUSES Josef Šelepa, network manager.

Na linku 921 jsou nasazovány pohodlné autobusy IVECO ARWAY s klimatizací a lepší zájezdové výbavě. Nedílnou součástí autobusu je i elektrická plošina pro cestující se sníženou pohyblivostí, místo pro dva invalidní vozíky, nebo dva kočárky. V případě velké poptávky je možné nabídnout na spoji kapacitu až 60 sedících a až 20 stojících cestujících cestujících.

Důležité mezikrajské spojení

Naše další kroky a snaha budou přesvědčit představitele kraje Vysočina a Jihočeského kraje, že tato linka je pro mikroregiony a jejich obyvatele důležitá stejně, jako vnitro krajské spojení.

"Rád bych s linkou a její důležitostí pro obyvatele seznámil hejtmany obou krajů a pokusil se je přesvědčit, že pro jejich obyvatele je takové spojení důležité z hlediska dopravní obslužnosti. Připravujeme k tomu podklady. Doposud pandemická situace podobným krokům příliš nepřála. Byl bych rád, kdyby kraje tuto linku považovali za důležitou pro dopravní obslužnost. Integrovat 3 páry spojů, které jsou významné pro region a částečně se na případné ztrátě podílet finančně, nevidím jako problém. To není konkurence pro stávající systém. Je to cesta, jak ušetřit peníze, získat za to lepší službu a za ty ušetřené peníze třeba lidem neškrtat spoje, nebo naopak jinde spoje přidat. Náš model nechce brutto smlouvy, ale doplňuje síť, kterou si kraje dělají a šetří jim tím peníze. Stávající modely fungují opačně, mohou křivit trh a časté přestupy činí službu neatraktivní. A ať slyšíte jakoukoli cenu za kilometr, v přepočtu na efektivitu a užitek kdy se za tolik veřejných peněz dostanete jen na hranice kraje opravdu slabá. My nabízíme krajům co veřejnost skutečně požaduje za zlomek nákladů, které vynaloží na krajskou dopravní obslužnost." doplnil Karel Bílý.

Komerční autobusové linky jsou provozovány na základě licence a žádosti dopravce, zpravidla se jedná o mezikrajské a dálkové linky. V našich podmínkách jde o důležitou součást funkční veřejné dopravy. Komerční linku provozuje dopravce na své obchodní riziko. Náklady má dopravce minimálně stejné, jako dopravce zajišťující krajskou dopravu za veřejné peníze a to včetně poplatků za autobusová nádraží. Ty hradí krajští dopravci z veřejných peněz.

***

O společnosti

UNITED BUSES je česká dopravní společnost, která pod stejnojmennou značkou provozuje od roku 2020 síť vnitrostátních dálkových autobusových linek. Poprvé jsme vyjeli 16. března 2020 na pravidelné lince České Budějovice - Brno.

V témže roce jsme zahájili pravidelný provoz na linkách z Českých Budějovic do Humpolce, Pelhřimova a Prahy a z Dačic, přes Moravské Budějovice do Brna. Od 1. března 2021 jezdíme také na linkách ze Strakonic, Písku a Tábora do Brna, z Dačic do Jihlavy a Prahy a z Brna do Litomyšle a Hradce Králové.

Pod značkou UNITED BUSES jezdí na linkách z/do Českých Budějovic, Jihlavy, Hradce Králové, Brna i Prahy téměř 200 dálkových spojů týdně. Nabízíme pohodlný, komfortní, finančně dostupný a ekologický způsob cestování autobusem na krátké i dlouhé cesty po České republice.