Přeprava zvířat

Přeprava živých zvířat, vyjma psů není povolena. Přepravuje-li cestující psa, musí pro něj mít platný lístek společně se svým lístkem. Pes musí být opatřen náhubkem, nebo umístěn v ochranné schráně s nepropustným dnem. Ve vozidle lze přepravit nejvýše 1 psa. V případě, že cestující nemá pro psa platný lístek, nelze přepravu psa uskutečnit a cestující ztrácí nárok na náhradu škody, nebo vrácení ceny lístku za svůj nebo další lístky na daný spoj. Za psa platí cestující 50% ceny základního jednosměrného jízdného bez nároku na další slevu.